Zobacz, ile wynosi kwota ulgi podatkowej na posiadanie dzieci

Category: Ulgi Podatkowej
17 lutego 2021

W przypadku rodziców i opiekunów dzieci pozostających na utrzymaniu Internal Revenue Service (IRS) zapewnia ulgę podatkową, która może pomóc zmniejszyć Twoje zobowiązanie podatkowe w sezonie podatkowym 2020 i 2021.

Ulga podatkowa na dzieci ma pomóc w pokryciu wysokich kosztów opieki nad dziećmi i rosnącej liczby dzieci żyjących w ubóstwie w Stanach Zjednoczonych. Ta ulga podatkowa pomaga milionom rodzin każdego roku i zaproponowano jej rozszerzenie w ramach reformy podatkowej Trumpa.

W roku 2020 maksymalna kwota kredytu wynosi 2000 USD na kwalifikujące się dziecko. Pewne limity dochodu obniżą tę kwotę kredytu.

Spis treści

Kto kwalifikuje się do ulgi podatkowej na dziecko

Kwalifikujące się rodziny mogą ubiegać się o ulgę podatkową na dziecko w wysokości do 2000 USD na kwalifikujące się dziecko. Ulga podatkowa na dzieci, podobnie jak większość ulg podatkowych, jest stopniowo wycofywana przy pewnych poziomach dochodów.

Aby osoba fizyczna kwalifikowała się do ulgi podatkowej na dziecko, musi spełnić następujące sześć testów:

 1. Test wieku: dziecko, o które się ubiegasz, musi mieć mniej niż 17 lat w ostatnim dniu roku podatkowego (31 grudnia).
 2. Test związku: Dziecko, które twierdzisz, musi być Twoim własnym dzieckiem, pasierbem lub dzieckiem przybranym. Test na związek pozwala osobom ubiegać się o brata / siostrę, przyrodniego brata / przyrodnią siostrę, siostrzenice, siostrzeńców i wnuków, o ile wszystkie inne kwalifikacje są spełnione. Test wsparcia: Dziecko nie może zapewnić więcej niż połowy własnego wsparcia finansowego na rok podatkowy. Test zależny: dziecko musi być zgłoszone na utrzymaniu w zeznaniu podatkowym. Możesz ubiegać się o osobę pozostającą na utrzymaniu na pierwszej stronie zeznania podatkowego – aby ubiegać się o osobę pozostającą na utrzymaniu, musisz podać jej imię i nazwisko, numer ubezpieczenia społecznego i pokrewieństwo. Test na obywatelstwo: Dziecko musi być obywatelem USA, obywatelem USA lub obcokrajowcem zamieszkałym w USA. Test rezydencji: dziecko musi mieszkać z tobą przez ponad połowę roku podatkowego, za który ubiegasz się o ulgę. Istnieją wyjątki, jeśli Ty lub dziecko mieliście czasową nieobecność z powodu szkoły, opieki medycznej, służby wojskowej itp. Ograniczenia dochodów: Ulga podatkowa na dzieci zaczyna się stopniowo wycofywać dla podatników o zmodyfikowanym skorygowanym dochodzie brutto (MAGI) powyżej 200 000 USD lub 400 000 USD (MFJ). To wycofanie ponad dwukrotnie zwiększa zakres wycofywania zgodnie z obowiązującym prawem. Ponadto ulga podatkowa na dzieci jest na ogół ograniczona kwotą należnego podatku dochodowego, a także jakimkolwiek alternatywnym minimalnym podatkiem, który należysz.

  Wypróbuj bezpłatny kalkulator ulgi podatkowej na dziecko!

  Ta ulga podatkowa pomogła milionom rodzin w ponoszeniu wysokich kosztów opieki nad dziećmi. Obliczenie kredytu jest dość proste i można je oszacować za pomocą kalkulatora ulgi podatkowej na dziecko lub arkusza kalkulacyjnego IRS.

  Internetowy kalkulator ulgi podatkowej ułatwia sprawdzenie, o jaką kwotę możesz się ubiegać.

  Wystarczy odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań i wprowadzić kilka prostych informacji do wyszukiwarki kredytów dla osób pozostających na utrzymaniu a dowiesz się, czy możesz ubiegać się o zwrot podatku w zeznaniu podatkowym. Będziesz także wiedział, do jakiej kwoty możesz się kwalifikować i jak odzyskać od IRS.

  Arkusz roboczy do obliczania wysokości ulgi podatkowej na dziecko, o którą można się ubiegać

  IRS zapewnia arkusz roboczy Child Tax Credit, który pomaga obliczyć kwotę kredytu dostępnego do wykorzystania w zeznaniu podatkowym. Ten arkusz roboczy, wraz z dodatkowymi informacjami na temat ulgi podatkowej na dzieci, można znaleźć wpublikacji IRS 972.

  Obliczenie tego kredytu można również wykonać bezpłatnie zapomocą oprogramowania online.

  • Na podstawie sześciu testów wymienionych powyżej musisz określić, do ilu kwalifikujących się dzieci możesz się ubiegać.
  • Pomnóż liczbę dzieci na utrzymaniu, o które możesz się ubiegać, przez 2000 USD (maksymalna kwota ulgi podatkowej na dzieci).Określ zmodyfikowany skorygowany dochód brutto (MAGI). Kwotę tę można znaleźć w formularzu 1040, wiersz 38; Formularz 1040A, wiersz 22; lub formularz 1040NR, wiersz 37.Odejmij swój MAGI o następujące kwoty, w zależności od statusu zgłoszenia:
   • Zgłoszenie małżeństwa łącznie: 400 000 USD
   • Osoba samotna, głowa rodziny lub wdowa (wdowa): 200 000 USDŻonaty osobno: 200 000 $ Za każde 1000 USD, które MAGI przekracza powyższe ograniczenia, kwota ulgi podatkowej, o którą można się ubiegać, jest zmniejszana o 50 USD.Pojedynczy podatnik z 2 kwalifikującymi się dziećmi i zmodyfikowanym skorygowanym dochodem brutto (MAGI) w wysokości 80 000 USD może ubiegać się o ulgę podatkową na dzieci w wysokości 1750 USD.

    Krok 1: Liczba dzieci x maksymalny kredyt 2000 USD.

    2 dzieci x 2000 USD = 4000 USD

    Krok 2: Określ zmodyfikowany skorygowany dochód brutto (MAGI), który jest obliczany na formularzu 1040.

    Krok 3: Odejmij numer MAGI zgodnie z powyższym ograniczeniem w zależności od statusu zgłoszenia. Jeśli Twój MAGI jest mniejszy niż ograniczenie, kwalifikujesz się do pełnego kredytu w wysokości 2000 USD.

    80 000 $ – 75 000 $ (ograniczenie dla pojedynczych plików) = 5 000 $.

    Krok 4: Za każde 1000 USD, które MAGI przekracza powyższe ograniczenia, kwota ulgi podatkowej, o którą można się ubiegać, jest zmniejszana o 50 USD.

    Krok 5: 2000 USD – 250 USD = 1750 USD. Jest to maksymalna kwota ulgi podatkowej na dziecko, o którą może się ubiegać ta osoba.

    Czym jest dodatkowa ulga podatkowa na dziecko?

    Ogólnie rzecz biorąc, ulga podatkowa na dzieci jest bezzwrotną ulgą. Oznacza to, że ulga podatkowa może zrównoważyć zobowiązanie podatkowe tylko do 0 USD, ale nadwyżka nie zostanie zwrócona osobie fizycznej. Jednak w niektórych przypadkach osoby fizyczne mogą ubiegać się o dodatkową ulgę podatkową na dzieci, która jest zwrotem ulgi podatkowej. Ulga podatkowa podlegająca zwrotowi może obniżyć zobowiązanie podatkowe do 0 USD, a każda nadwyżka spowoduje dodatkowy zwrot podatku dla podatnika.

    Dodatkowa ulga podatkowa dziecko jest dostępnadla tych, którzy zarobił ponad $ 3.000 dochodu i nie domagać się pełnej ulgi podatkowej dziecko. Obliczenie tego kredytu może być bardziej skomplikowane, dlatego zaleca się skorzystanie z oprogramowania podatkowego lub skontaktowanie się z doradcą podatkowym. Część 2 załącznika 8812 zostanie wykorzystana do ubiegania się o zwrot dodatkowego podatku na dziecko.

    Jak ubiegać się o ulgę podatkową na dziecko

    Ulga podatkowa na dzieci dla wykwalifikowanych osób pozostających na utrzymaniu jest jednym z najlepszych dostępnych ulg podatkowych. Ubieganie się o ulgę podatkową na dzieci może otworzyć drogę do większego zwrotu podatku!

    Oprogramowanie podatkowe online zada Ci proste pytania dotyczące Twojej rodziny w prostym języku angielskim i określi, kto kwalifikuje się jako osoba pozostająca na utrzymaniu Twojego zeznania podatkowego, dzięki czemu możesz mieć pewność, że otrzymasz największy zwrot pieniędzy.