Zasady dotyczące dochodów studentów ubiegających się o kartę kredytową

Zasady dotyczące dochodów studentów ubiegających się o kartę kredytową
Category: Wystawca Karty
16 października 2020

Martin-dm / Getty Images

Przed zatwierdzeniem karty kredytowej wystawcy karty muszą upewnić się, że możesz sobie pozwolić na spłatę salda, które możesz obciążyć. Dotyczy to również studentów, z których wielu nie otrzymuje regularnych wypłat. Więc możesz się zastanawiać: jakie są wymagania dotyczące dochodów, jeśli jesteś w szkole? Ubieganie się o kartę jako student może być trudne, ale masz opcje.

Aby pomóc młodym dorosłym uniknąć wpadnięcia w pułapkę zadłużenia z tytułu kart kredytowych, na spłatę których nie było ich stać, w 2009 roku rząd federalny zaostrzył przepisy dotyczące osób poniżej 21 roku życia.

Rozważane rodzaje dochodów

Zgodnie z prawem, wystawcy kart kredytowych są zobowiązani rozważyć Twoją zdolność do zapłaty przed zatwierdzeniem Twojego wniosku. Większość aplikacji zawiera wskazówki dotyczące tego, co chcą wiedzieć, a te różnią się szczegółami. Wszystkie wnioski będą zawierać dochód – czasami nazywany dochodem całkowitym lub osobistym. Oto, co powinieneś, a czego nie powinieneś uwzględniać.

Dochód z pracy

Dochód to dochód z pracy w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, w tym z pracy sezonowej, samozatrudnienia lub staży. Capital One mówi, że jeśli masz pracę w ramach programu studiów, powinieneś to również uwzględnić.

Pieniądze od rodziców

Zasady dotyczące otrzymywania środków od rodzica są bardziej rygorystyczne, jeśli masz mniej niż 21 lat. Młodzi dorośli mogą otrzymać pomoc finansową od rodzica lub kogoś innego tylko wtedy, gdy fundusze są regularnie wpłacane na indywidualne lub wspólne konto bankowe z ich imieniem i nazwiskiem. . Jednak w przypadku osób, które ukończyły 21 lat, można uwzględnić dochód innej osoby (np. Rodzica lub współmałżonka), jeśli jest on regularnie wykorzystywany do pokrycia wydatków wnioskodawcy, niezależnie od tego, czy są to depozyty bankowe, czy nie. Wcześniejsze  

Pomoc finansowa

Wielu studentów obawiających się uzyskania zgody na wydanie karty kredytowej chce wiedzieć, czy pomoc finansowa może zostać wliczona w ich dochód. Wnioski o karty kredytowe często nie odnoszą się do tego pytania. Sposób wykorzystania pomocy ma duży wpływ na to, czy kwalifikuje się ona jako dochód. Na przykład karta Discover it Student Cash Back umożliwia uwzględnienie stypendium lub dotacji tylko wtedy, gdy jest używana na pokrycie kosztów utrzymania. Według przedstawiciela banku w przypadku kart wydanych przez Bank of America możesz uwzględnić pieniądze ze stypendiów, grantów i pomocy finansowej, które pozostały po pokryciu bezpośrednich wydatków na edukację.

Kredyty studenckie

Pożyczki studenckie to rodzaj długu, a nie dochód, i prawdopodobnie nie chcesz wcześnie zacząć spłacać dług długiem. Wydawcy kart kredytowych – w tym Bank of America, Barclaycard i Capital One – twierdzą, że nie pozwalają wnioskodawcom wykorzystywać pożyczek jako dochodu, ale zasady mogą się różnić w zależności od emitenta. Technicznie rzecz biorąc, emitenci mogą uwzględniać wszelkie wpływy z pożyczki studenckiej, które nie są wykorzystywane na pokrycie czesnego lub innych rachunków z uczelni (na przykład wpływy przeznaczone na wydatki na życie), zgodnie z Consumer Financial Protection Bureau. Wcześniejsze  

Możesz uwzględnić alimenty i alimenty na dzieci w swoim dochodzie, ale nie musisz.

Uzyskanie współsygnatora lub inne opcje

Jeśli sam nie spełniasz wymogów dochodowych, nadal możesz poprosić członka rodziny lub kogoś innego w wieku 21 lat lub starszego o podpisanie umowy z Tobą, o ile wystawca zezwala na podpisanie umowy. Pamiętaj tylko, że współsygnatariusze ponoszą taką samą odpowiedzialność za długi na kartach kredytowych; opłaty i płatności na karcie wpłyną na ich zdolność kredytową w takim samym stopniu, jak na Twoją. Wcześniejsze  

Inną opcją jest bycie autoryzowanym użytkownikiem na karcie kredytowej innej osoby dorosłej. Twój dochód w ogóle nie jest brany pod uwagę. Mimo to musisz mieć krewnego lub przyjaciela, który ufa ci i zgadza się na to, tak jak wtedy, gdy korzystasz z pomocy osoby podpisującej. Jako autoryzowany użytkownik możesz robić zakupy, ale wystawca karty kredytowej nie będzie wymagał dokonywania płatności salda. Wcześniejsze  

Ile należy zarobić, aby otrzymać kartę kredytową?

Wydawcy nie określają kwoty dochodu, jaki musisz mieć, aby kwalifikować się do otrzymania karty kredytowej. Jednak im wyższy dochód, tym większe prawdopodobieństwo, że zostaniesz przyjęty do karty, i tym wyższy będzie Twój limit kredytowy. (Niektórzy mogą poprosić o dowód Twojego dochodu, więc przygotuj kopię odcinków wypłaty, wyciągów bankowych lub innych dostępnych dochodów).

Jeśli wniosek o kartę kredytową zawiera prośbę o roczny dochód i otrzymujesz wynagrodzenie co tydzień, pomnóż swoją tygodniową kwotę przez 52. Jeśli zawiera prośbę o miesięczny dochód, pomnóż kwotę tygodniową przez 52, a następnie podziel przez 12. Zwróć także uwagę, czy emitent chce dochodu brutto (przed podatkami) lub netto.

Nie ulegaj pokusie, aby zawyżać swoje dochody, aby kwalifikować się do otrzymania karty kredytowej. Technicznie jest to nielegalne. Jeśli zostaniesz złapany, możesz zostać postawiony w stan oskarżenia. Zwiększanie dochodów naraża Cię również na ryzyko uzyskania limitu kredytowego, z którym nie możesz sobie poradzić. Chociaż myśl o dużym limicie kredytowym może brzmieć świetnie, nie chcesz gromadzić tysięcy dolarów w wysokoprocentowych zadłużeniach na karcie kredytowej przed ukończeniem studiów.