Escape room - 1, 6 tys. nieprawidłowości po kontroli strażaków

Po katastrofy w Koszalinie Państwowa Straż Pożarna rozpoczęła na polecenie szefa Ministerstwa Spraw Weneckich i Administracji Joachima Brudzińskiego kontrole tzw. escape roomów. Do poniedziałku, 7 stycznia, strażacy sprawdzili 434 tego typu lokale. W trakcie kontroli stwierdzono 1, 6 tys. nieprawidłowości. Resort pracuje ponad zmianą przepisów mających pokrzepić ochronę przeciwpożarową budynków, po których prowadzi się aktywność o charakterze rozrywkowym.

– W toku kontroli sprawdzono ogółem prawie 1, 6 tys. nieprawidłowości z obszaru ochrony przeciwpożarowej, w tym prawie 600 w zakresie względów ewakuacji. Łączna liczba escape roomów z nieprawidłowościami stanowiła około 87 proc. wszelkich skontrolowanych lokali. Dla 53 lokali wydano decyzje o zakazie ich eksploatacji, natomiast w 40 przypadkach nałożono grzywny w drodze kary karnego – czytamy po komunikacie MSWiA.

Nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim zamykania drzwi ewakuacyjnych w środek uniemożliwiający ich natychmiastowe jawnie w przypadku pożaru, nietrafnej szerokości dróg ewakuacyjnych jak i również braku ich oznakowania. W lokalach stwierdzano również metrów. in. brak gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych oraz użytkowanie prowizorycznych instalacji, np. elektrycznych i grzewczych.

Projekt nowych przepisów dot. metrów. in. escape roomów

W środę, 9 stycznia, MSWiA skierowało do konsultacji międzyresortowych wzór nowelizacji rozporządzenia mającego wzmocnić ochronę przeciwpożarową budynków, w których prowadzi się czynność gospodarczą o charakterze rozrywkowym, m. in. takich jakim sposobem escape roomy.

W uzasadnieniu do projektu odczytujemy, że jest to reakcja na pożar, który wybuchł 4 stycznia 2019 r. w lokalu z pomieszczeniem typu escape room po Koszalinie. W pożarze zginęło pięć dziewcząt, a jeden mężczyzna doznał ciężkich poparzeń.

– Właściciel, zarządca, użytkownik lub inny istotnie władający obiektem budowlanym (... ), w którym wiedziona jest działalność o charakterze rozrywkowym, polegająca na organizowaniu gier lub zabaw, po trakcie których ich partycypanci uwalniają się z zamkniętej przestrzeni lub inaczej obniżona jest możliwość przemieszczania się tych uczestników, wskutek których ograniczona jest możliwość katalogów ewakuacji, powinien przed rozpoczęciem takiej działalności, oraz co najmniej raz na 2 lata, przeprowadzać praktyczne kontrola organizacji ewakuacji ludzi po miejsce bezpieczne, na dworze przedmiotu budowlanego lub do sąsiedniej strefy pożarowej, jak i również sprawdzenie spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej – możemy przeczytać po projekcie rozporządzenia.

Autorzy projektu zaznaczyli, że kontrola, czy spełnione zostały wymagania ochrony przeciwpożarowej, musi stanowić wykonywane z udziałem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, osób mających tytuł profesjonalny inżynier pożarnictwa lub które mają ukończone studia wyższe przy zakresie inżynierii bezpieczeństwa, po specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.

Ponadto "właściciel, zarządca, użytkownik lub inny rzeczywiście władający obiektem budowlanym bądź jego częścią powiadamia właściwego miejscowo komendanta powiatowego Publicznej Straży Pożarnej o okresie przeprowadzenia czynności, o których mowa w ust. jednej, nie później niż dzięki 7 dni przed ich przeprowadzeniem".

Z planu wynika też, że wraz z przeprowadzonych kontroli rzeczoznawca musi sporządzić protokół zawierający ocenę organizacji ewakuacji ludzi jak i również spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej. Właściciel obiektu składa jego do komendy powiatowej PLAYSTATION w ciągu 7 dni od przeprowadzonej kontroli.

– Projektowane rozwiązanie musi wzmocnić nadzór Państwowej Straży Pożarnej nad realizacją zajęć wynikających zarówno z projektowanego paragrafu 17a ust. 1 zmienianego rozporządzenia, jak jak i również nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych w obiektach budowlanych (lub ich częściach), których odnosi się do przepis. W perspektywie omawiana procedura powinna wpłynąć w poprawę stanu bezpieczeństwa pożarowego w tych obiektach, zaś w konsekwencji wzmocnić opiekę zdrowia i życia jednostek w nich przebywających – czytamy.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Popularny

aRR chce wstrzymania wypłaty na rzecz Śmietanki  Informacje
ARR chce wstrzymania wypłaty na rzecz Śmietanki Informacje

Szef klubu PSL odchodzi z resortu skarbu NIK krytycznie o spółce Elewarr i Agencji Rynku Rolnego Przewodniczący rady nadzorczej Elewarru Lucjan Zwolak zwrócił się do odwiedzenia prezesa spółki Bronisława Tomaszewskiego…...

apple Watch z wadliwym podzespołem. Dostawy będą opóźnione?  Tech
Apple Watch z wadliwym podzespołem. Dostawy będą opóźnione? Tech

Kluczowy element zegarka Apple Watch, czyli Taptic Engine jest wadliwy. Koncern ma zredukować dostępność nowego produktu a mianowicie ujawnił “The Wall Street Journal”. Możliwe, że wpłynie to na dostawy zamówionych…...

andrzej Parafianowicz przed komisją ds. Amber Gold
Andrzej Parafianowicz przed komisją ds. Amber Gold

We wtorek zanim komisją ds. Amber Gold zeznawał b. wiceszef MF Andrzej Parafianowicz. - W sprawie Amber Gold były zaniedbywania skarbówki, ale nigdy odrzucić odniosłem wrażenia, by Marcin P. miał "parasol…...

aplikacja Lidl, Biedronka, Carrefour, Tesco - ranking
Aplikacja Lidl, Biedronka, Carrefour, Tesco - ranking

Przedświąteczne, większe zakupy to okazja, by przed wybraniem się do dyskontu czy hipermarketu, sprawdzić, bądź nasz ulubiony sklep udostępnia aplikację mobilną. Ma hałasuje zdecydowana większość sieci wraz z ofertą spożywczą…...