VA Streamline Refinance (IRRRL)

Category: Ocen Kredytowych
17 lutego 2021

Refinansowanie pożyczki VA Streamline lub pożyczka refinansowa z obniżeniem stopy procentowej (IRRRL) jest jedną z najlepszych opcji dla właścicieli domów, którzy mają już pożyczkę VA i chcieliby refinansować na niższą stopę procentową i obniżyć miesięczną spłatę kredytu hipotecznego.

Kredyty refinansowe VA Streamline są stosunkowo łatwe i można je szybko zakończyć, ponieważ właściciele domów refinansują z jednego produktu VA Loan do drugiego.

Aktualne stawki VA IRRRL

Stawki VA IRRRL zmieniają się codziennie w zależności od warunków rynkowych. Poniższe stawki IRRRL obowiązują na dzień 10 października o godzinie 18:01 czasu środkowoeuropejskiego Typ pożyczki VA Oprocentowanie KWI 30-letni VA IRRRL Streamline2,625%2,786% 15-letni VA IRRRL Streamline2,625%2,943% 30-letni VA IRRRL Streamline Jumbo2,625%2,806%Korzyści z refinansowania VA Streamline

Z IRRRL ma kilka znaczących zalet, w tym niewielkie lub zerowe koszty bieżące oraz brak wyceny VA w większości przypadków.

Aby uniknąć kosztów bieżących, właściciele domów mogą zdecydować się na przeniesienie kosztów zamknięcia i opłat do salda pożyczki.

Dzisiejsze stopy procentowe są na konkurencyjnym poziomie, a po obniżeniu o zaledwie pół procenta pożyczkobiorca mógłby potencjalnie wygenerować dziesiątki tysięcy oszczędności w okresie trwania pożyczki.

Spójrzmy na szybki przykład wykorzystujący te same warunki kredytu (30 lat, stała stopa) z trzema różnymi stopami procentowymi.

Przykład Szacunkowa miesięczna kwota główna i odsetki Łączne szacowane odsetki zapłacone w ciągu 30 lat 1419 $261.010 $1342 $233 139 USD1266 $206 017 USDPokazane tutaj oszczędności i stopy procentowe służą wyłącznie celom ilustracyjnym i mogą się różnić w zależności od różnych czynników. Wszystkie pożyczki wymagają zatwierdzenia i dowodu kwalifikowalności oraz podlegają pełnym warunkom określonym w dokumentach umowy pożyczki.

Wymagania VA Streamline Refinance

Aby kwalifikować się do refinansowania VA Streamline, nieruchomość musi być obecnie finansowana z pożyczki VA. IRRRL nie jest dostępna dla weteranów posiadających pożyczki inne niż VA.

Pożyczka w wysokości 250 000 USD oprocentowana na 5,5% Pożyczka w wysokości 250 000 USD oprocentowana na 5% Pożyczka w wysokości 250 000 USD oprocentowana na 4,5%