Twój przewodnik dotyczący potrącania odsetek od pożyczek studenckich na rok 2019

Category: Których Możesz
17 lutego 2021

Jeśli spłacasz kredyt studencki, oto, co musisz wiedzieć o ulgach podatkowych, do których możesz być uprawniony.

Kilka ulg podatkowych zostało wyeliminowanych w ramach ustawy o cięciach podatkowych i zatrudnieniu, ale na szczęście dla Amerykanów zadłużonych z tytułu kredytu studenckiego odliczenie odsetek od kredytu studenckiego nie było jednym z nich.

Miliony Amerykanów mają zadłużenie z tytułu kredytu studenckiego, a odliczenie odsetek od kredytu studenckiego może pomóc złagodzić część ciężaru jego spłaty. Mając to na uwadze, oto, co Amerykanie spłacający pożyczki studenckie powinni wiedzieć o tym cennym odliczeniu w 2019 roku.

Źródło obrazu: Getty Images.

Ile można odliczyć odsetek od kredytu studenckiego?

Jeśli masz kwalifikujący się dług z tytułu kredytu studenckiego, możesz odliczyć odsetki zapłacone od kredytu w trakcie roku podatkowego. Jest to ograniczone do 2500 USD w całkowitych odsetkach za zwrot , a nie na osobę, każdego roku. Innymi słowy, jeśli jesteś singlem, możesz odliczyć nawet 2500 USD odsetek od kredytu studenckiego. Jeśli jednak jesteś w związku małżeńskim i składasz wspólne zeznanie, ty i twój współmałżonek możecie odliczyć łącznie tylko 2500 dolarów, nawet jeśli oboje małżonkowie mają zadłużenie z tytułu kredytu studenckiego.

Jeśli Twoje pożyczki studenckie są oficjalnie nazywane „pożyczkami studenckimi, na przykład Federal Direct Loans lub pożyczki studenckie za pośrednictwem prywatnego pożyczkodawcy, powinieneś otrzymać formularz 1098-E, Student Loan Statement Statement rok. Jeśli pożyczyłeś na kwalifikujące się wydatki edukacyjne w inny sposób (więcej na ten temat później), być może będziesz musiał przejrzeć zestawienia, aby określić koszty odsetek.

Ograniczenia dochodów

Podobnie jak wiele ulg podatkowych, odliczenie odsetek od kredytu studenckiego ma na celu zapewnienie ulgi podatkowej Amerykanom o niskich lub umiarkowanych dochodach. Zatem zdolność do potrącenia zaczyna się stopniowo zmniejszać powyżej pewnego poziomu MAGI (zmodyfikowany skorygowany dochód brutto).

Za rok podatkowy 2018 – deklarację składaną w 2019 – oto ograniczenia wycofywania:

Status rozliczenia podatku

Odliczanie zaczyna się i wycofuje z MAGI powyżej.

Odliczenie jest całkowicie wyeliminowane dzięki powyższym MAGI.

Osoba samotna, głowa rodziny, wykwalifikowana wdowa

Żonaty składający wniosek wspólnie

Źródło danych: IRS. (Uwaga: jeśli złożysz wniosek jako „osobne zgłoszenie małżeństwa, nie możesz w ogóle skorzystać z odliczenia odsetek od kredytu studenckiego).

Za rok podatkowy 2019 – deklarację, którą złożysz w 2020 – rosną progi dochodowe:

Status rozliczenia podatku

Odliczanie zaczyna się i wycofuje z MAGI powyżej.

Odliczenie jest całkowicie wyeliminowane dzięki powyższym MAGI.

Osoba samotna, głowa rodziny, wykwalifikowana wdowa

Żonaty składający wniosek wspólnie

Źródło danych: IRS.

Oto jak to działa. Powiedzmy, że masz co najmniej 2500 USD odsetek od kredytu studenckiego. Jeśli Twój MAGI (dla większości podatników MAGI to to samo, co AGI lub skorygowany dochód brutto) jest na poziomie lub poniżej dolnego progu dla Twojego statusu, możesz odliczyć całe 2500 $. Jeśli twój MAGI jest większy niż wyższy próg, nie możesz odliczyć żadnego z tego. A jeśli Twój MAGI znajduje się między dwoma progami, masz prawo do częściowego odliczenia.

Co to jest kwalifikowana pożyczka studencka?

Aby pożyczka kwalifikowała się jako „pożyczka studencka zgodnie z definicją IRS, musiała zostać uzyskana wyłącznie w celu pokrycia kwalifikowanych wydatków edukacyjnych dla Ciebie, Twojego współmałżonka lub osoby, która była na Twoim utrzymaniu w momencie zawarcia umowy. kredyt.

Ponadto wydatki na edukację opłacone pożyczką muszą zostać zapłacone lub poniesione w „rozsądnym okresie przed zaciągnięciem pożyczki lub po niej. Krótko mówiąc, oznacza to, że coś takiego jak uzyskanie pożyczki osobistej i powiedzenie, że trzy lata później wykorzystałeś ją na opłacenie czesnego, prawdopodobnie nie jest „rozsądne. IRS definiuje to jako wydatki związane z konkretnym okresem akademickim i gdy wpływy z pożyczki są wypłacane między 90 dni przed rozpoczęciem okresu akademickiego a 90 dni po jego zakończeniu.

Jednym z kluczowych wniosków z tej sekcji jest to, że pożyczka nie musi być oficjalną „pożyczką studencką, aby się kwalifikować. Na przykład, jeśli otrzymałeś pożyczkę osobistą z banku i wykorzystałeś ją na kwalifikujące się wydatki na edukację, można ją uznać za pożyczkę studencką na potrzeby odliczenia. To samo można powiedzieć o odsetkach od zadłużenia karty kredytowej, jeśli jest ona wykorzystywana wyłącznie w celu pokrycia kosztów edukacji.

Kwalifikowane wydatki na edukację

Student, dla którego zaciągnięto pożyczkę, musi być zapisany co najmniej na pół etatu do programu prowadzącego do uzyskania stopnia naukowego, certyfikatu lub innego poświadczenia. A pożyczka nie może pochodzić od kogoś spokrewnionego.

Wreszcie „kwalifikowane wydatki na edukację to szerokie pojęcie i odnosi się do czesnego i opłat, pokoju i wyżywienia (z pewnymi ograniczeniami), książek, materiałów eksploatacyjnych, sprzętu i innych niezbędnych wydatków związanych z uczęszczaniem na zajęcia i ich ukończeniem.

A jeśli nie wyszczególnisz?

Na szczęście odliczenie odsetek od kredytu studenckiego jest dostępne dla wszystkich kwalifikujących się podatników, niezależnie od tego, czy zdecydują się wyszczególnić odliczenia, czy nie. Z technicznego punktu widzenia jest to „korekta dochodu, znana również jako odliczenie ponad limit.

Potrącenie odsetek od kredytu studenckiego może być bardzo cenne. Jeśli jesteś w 22% krańcowym przedziale podatkowym, odliczenie odsetek od kredytu studenckiego w wysokości 2500 USD przekłada się na 550 USD oszczędności podatkowych. Dlatego upewnij się, że odpowiednio udokumentowałeś odsetki od kredytu studenckiego, abyś mógł ubiegać się o taką kwotę odliczenia, do jakiej masz prawo.