Temat nr

Temat nr
Category: Jeśli Jednak
16 października 2020

Więcej w pomocy

Termin „punkty” jest używany do opisania pewnych opłat uiszczanych w celu uzyskania kredytu hipotecznego na dom. Punkty są odsetkami z góry i mogą być potrącane jako odsetki od kredytu hipotecznego na dom, jeśli wyszczególniasz potrącenia w załączniku A (formularz 1040 lub 1040-SR), Odliczenia szczegółowe PDF. Jeśli możesz odliczyć wszystkie odsetki od kredytu hipotecznego, możesz mieć możliwość odliczenia wszystkich punktów zapłaconych za kredyt hipoteczny. Jeśli zadłużenie na zakup domu przekroczy limit dla Twojego statusu zgłoszenia, nie będziesz w stanie odliczyć wszystkich odsetek i punktów hipotecznych. Zobacz Publikację 936, Odliczanie odsetek od kredytu hipotecznego na dom, aby obliczyć punkty podlegające odliczeniu w tym przypadku. Zapoznaj się z tematem nr 505 i czy mogę odliczyć wydatki związane z kredytem hipotecznym? aby uzyskać więcej informacji na temat odliczania odsetek od kredytu hipotecznego i punktów.

Punkty mogą być potrącane w sposób proporcjonalny przez cały okres trwania pożyczki lub w roku, w którym zostały spłacone. Możesz odliczyć punkty w całości w roku, w którym je opłaciłeś, jeśli spełniasz wszystkie poniższe wymagania:

  1. Twój główny dom zabezpiecza Twoją pożyczkę (Twój główny dom to ten, w którym mieszkasz przez większość czasu).
  2. Płacenie punktów to ustalona praktyka biznesowa w obszarze, w którym udzielono pożyczki.
  3. Zapłacone punkty nie przekraczały kwoty ogólnie pobieranej w tym obszarze.
  4. Korzystasz z metody kasowej. Oznacza to, że zgłaszasz dochód w roku, w którym go otrzymujesz, i odliczasz wydatki w roku, w którym je płacisz.
  5. Zapłacone punkty nie dotyczyły pozycji, które zwykle są wyszczególnione osobno w arkuszu rozliczeń, takich jak opłaty za wycenę, opłaty za inspekcje, opłaty za tytuł prawny, opłaty adwokackie i podatki od nieruchomości.
  6. Środki przekazane przez Ciebie w momencie zamknięcia lub przed zamknięciem, w tym wszelkie punkty zapłacone przez sprzedającego, stanowiły co najmniej tyle samo, co pobrane punkty. Nie możesz pożyczyć środków od swojego pożyczkodawcy lub brokera hipotecznego, aby zapłacić punkty.
  7. Pożyczkę wykorzystujesz na zakup lub budowę swojego głównego domu.
  8. Punkty zostały obliczone jako procent głównej kwoty kredytu hipotecznego, oraz
  9. Kwota jest widoczna jako punkty na wyciągu rozliczeniowym.

Możesz również w pełni odliczyć (w opłaconym roku) punkty zapłacone za pożyczkę, aby ulepszyć swój główny dom, jeśli spełnisz powyższe testy od pierwszego do szóstego.

Punkty, które nie spełniają tych wymagań, mogą zostać potrącone w sposób proporcjonalny przez cały okres trwania pożyczki. Punkty zapłacone za refinansowanie można odliczyć zasadniczo tylko przez cały okres obowiązywania nowego kredytu hipotecznego. Jeśli jednak wykorzystasz część wpływów z refinansowanego kredytu hipotecznego na ulepszenie swojego głównego domu i spełnisz pierwsze sześć warunków wymienionych powyżej, możesz w całości odliczyć część punktów związaną z poprawą w roku, w którym zapłaciłeś z własnych środków. Resztę punktów możesz odliczyć przez cały okres pożyczki.

Punkty naliczane za określone usługi, takie jak koszty przygotowania listu hipotecznego, opłaty za wycenę lub opłaty notarialne, nie są odsetkami i nie można ich odliczyć. Punkty zapłacone przez sprzedającego nie mogą zostać potrącone jako odsetki od zwrotu sprzedającego, ale są to koszty sprzedaży, które zmniejszą osiągnięty zysk. Kupujący może odliczyć punkty zapłacone przez sprzedającego, pod warunkiem, że kupujący odejmie tę kwotę od podstawy lub kosztu zamieszkania. Punkty, które płacisz, możesz odjąć tylko od pożyczek zabezpieczonych drugim domem przez cały okres pożyczki.