zapłacone przez sprzedającego

Więcej w pomocy Termin „punkty” jest używany do opisania pewnych opłat uiszczanych w celu uzyskania kredytu hipotecznego na dom. Punkty są odsetkami z góry i mogą być potrącane jako odsetki ...