przedpłaconych odsetek hipoteki

Co to są odsetki z góry? Właściwie nie wymaga wyjaśnień - to odsetki zapłacone z góry. Najczęściej usłyszysz ten termin w odniesieniu do spłaty kapitału i odsetek (płatności PI) kredytu ...