Szablon umowy płatności

Category: Karta Kredytowa
17 lutego 2021

Umowa płatnicza przedstawia plan ratalny spłaty pozostałego salda, który jest spłacany w danym okresie. Jest to powszechne, gdy kwota jest zbyt wysoka, aby zapłacić dłużnikowi w jednej racie. W związku z tym wierzyciel zgadza się na zawarcie umowy, która jest przystępna cenowo w ramach sytuacji finansowej dłużnika. Często zdarza się, że umowy płatnicze wymagają, aby dłużnik regularnie płacił bezpośrednio kartą kredytową lub ACH (bezpośrednia płatność na konto bankowe).

Według typu (12)
 • Samochód / pojazd
 • DługDentystycznyZwierzę hodowlaneUsługi prawneMedyczny (Pacjent)Co miesiąc (cyklicznie)Zaległy czynszFotografiaSklep detalicznyCzesne)WeterynaryjnySpis treści
 • Umowy płatności: według rodzaju (12)
 • Co to jest plan płatności?
  • Oprocentowanie
  • Jak skonfigurować plan płatności

   • Krok 1 – Zaakceptuj warunki
   • Krok 2 – Utwórz umowę płatnościKrok 3 – Rozpocznij harmonogram płatnościKrok 4 – Zwolnij dłużnika Umowa płatnicza: próbka Co to jest plan płatności? Plan płatności jest sposobem dla kogoś płacić za coś nad długością czasu. Dzieje się tak często, gdy osoba fizyczna jest winna nieosiągalną kwotę, a wierzyciel zezwala na spłatę w ciągu miesięcy lub lat.

    OprocentowanieW większości planów płatności odsetki nie występują lub są niewielkie o ile płatności są dokonywane na czas. Jest to powszechna zachęta dla dłużnika, aby nie zalegał z harmonogramem spłat.

    Jeśli istnieje tradycyjna stopa procentowa, nie może ona być wyższa niż stopa lichwy państwowej.

    Jak skonfigurować plan płatnościUtworzenie planu spłaty wymaga zgody wierzyciela i dłużnika oraz określenia warunków w umowie. W przypadku sald niespłaconych plan płatności jest często „ostatnią szansą dla dłużnika na spłatę długu.

    Krok 1 – Zaakceptuj warunkiDłużnik i wierzyciel muszą dojść do porozumienia w sprawie płatności, która będzie korzystna dla obu stron. Istnieją dwa (2) rodzaje planów płatności:

    1. Towary lub usługi – plan płatności stworzony dla klienta, który chce kupić towary lub usługi z płatnościami dokonywanymi w krótkim okresie (6-18 miesięcy). Oprocentowanie jest powszechnie naliczane.
     • Przykłady: pojazd silnikowy, telefon komórkowy itp.
     • Zaległe saldo – służy do konsolidacji lub zawarcia umowy z wierzycielem, w przypadku której są należne środki. Jeśli na saldzie gromadzą się odsetki, dłużnik powinien zapłacić 20% swoich dochodów. Akceptując warunki, wierzyciel może zażądać od dłużnika zwrotu dochodów z IRS za ostatnie dwa (2) lata oraz kopię ostatniej wypłaty.

      • Przykłady: zadłużenie z przeszłości, windykacja itp. Krok 2 – Utwórz umowę płatnościPo uzgodnieniu zadłużenia, warunki planu płatności powinny być zapisane w prostej umowie. Często nie ma zastawu zabezpieczenia, które zachęca dłużnika do spłaty nieoprocentowanych płatności lub zdyskontowanego całkowitego salda.

       Umowa płatnicza powinna zawierać:

       • Nazwa i adres wierzyciela;
       • Nazwa i adres dłużnika;Potwierdzenie należnego salda;Winien;Stopa procentowa (jeśli istnieje);Okres spłaty;Instrukcje dotyczące płatności;Opóźniona płatność (jeśli dotyczy); ipaństwo prawa właściwego.Po podpisaniu wierzyciela i dłużnika umowa staje się prawomocna.

        W przypadku planów płatności przekraczających 10 000 USD zaleca się obu stronom dołączenie do umowy potwierdzenia notarialnego i podpisanie w obecności notariusza.

        Krok 3 – Rozpocznij harmonogram płatnościSkorzystaj z formularza autoryzacji karty kredytowej / ACH, aby uzyskać szczegóły płatności dłużnika. Większość wierzycieli będzie wymagać od dłużnika skonfigurowania płatności automatycznych, które będą obciążały jego kartę kredytową lub konto bankowe za każdy okres spłaty.

        Krok 4 – Zwolnij dłużnikaPo całkowitym spłaceniu zadłużenia dłużnik zostanie zwolniony z wszelkich zobowiązań finansowych. Można to wypełnić za pomocą formularza zwolnienia, a dłużnik może go również wykorzystać do rozliczenia wszelkich niespłaconych sald w swoim raporcie kredytowym.

        Próbka umowy płatności Szukaj w dokumentachPotrzebujesz pomocy?Nasi agenci pomocy technicznej są gotowi do pomocy. Należy pamiętać, że nasi agenci nie są licencjonowanymi prawnikami i nie mogą odpowiadać na pytania prawne.