Spłaty Kredytu

Jeśli patrzyłeś na produkty dostępne dla kredytów na nieruchomości komercyjne i mieszkaniowe, prawdopodobnie już wcześniej spotkałeś się z terminowym kredytem pomostowym. Jeśli nie musiałeś się o nie ubiegać, możesz nie ...
Co to są odsetki z góry? Właściwie nie wymaga wyjaśnień - to odsetki zapłacone z góry. Najczęściej usłyszysz ten termin w odniesieniu do spłaty kapitału i odsetek (płatności PI) kredytu ...