Sekcja 32

Category: Kwoty Pożyczki
17 lutego 2021

Jeśli refinansujesz swój kredyt hipoteczny lub ubiegasz się o pożyczkę na raty pod zastaw domu, powinieneś wiedzieć o ustawie o ochronie własności domu i kapitału z 1994 r. (HOEPA). Prawo dotyczy pewnych zwodniczych i nieuczciwych praktyk w zakresie pożyczek pod zastaw domu. Zmienia ustawę Truth in Lending Act (TILA) i ustanawia wymagania dotyczące niektórych pożyczek o wysokich oprocentowaniu i / lub wysokich opłatach. Zasady dotyczące tych pożyczek są zawarte w sekcji 32 rozporządzenia Z, które wdraża TILA, więc pożyczki są również nazywane sekcją 32 Kredyty hipoteczne. Oto jakie pożyczki są objęte ubezpieczeniem, wymogi prawne dotyczące ujawniania informacji, zabronione funkcje i działania, które można podjąć wobec pożyczkodawcy, który narusza prawo.

Pożyczka jest objęta prawem, jeżeli spełnia następujące kryteria:

w przypadku pożyczki pod zastaw, tj. pierwotnej hipoteki na nieruchomości, roczna stopa oprocentowania (RRSO) przekracza o ponad osiem punktów procentowych oprocentowanie skarbowych papierów wartościowych o porównywalnym terminie zapadalności;

w przypadku pożyczki pod drugim zastawem, to jest drugiej hipoteki, RRSO przekracza o ponad 10 punktów procentowych oprocentowanie skarbowych papierów wartościowych o porównywalnym terminie zapadalności; lub

łączne opłaty i punkty płatne przez konsumenta przy zamknięciu lub przed zamknięciem przekraczają większą z 499 USD lub osiem procent całkowitej kwoty pożyczki. (Kwota 499 USD dotyczy roku 2004. Kwota ta jest corocznie korygowana przez Zarząd Rezerwy Federalnej w oparciu o zmiany indeksu cen towarów i usług konsumenckich). Składki na ubezpieczenie kredytu za ubezpieczenie przypisane do transakcji kredytowej są liczone jako opłaty.

Zasady dotyczą przede wszystkim kredytów refinansowych i kredytów hipotecznych na raty kapitałowe, które również spełniają definicję pożyczki o wysokim oprocentowaniu lub wysokim opłacie. Zasady nie obejmują kredytów na zakup lub budowę domu, odwróconych hipotek ani linii kredytowych pod zastaw domu (podobnie jak w przypadku rachunków odnawialnych).

Jeśli Twoja pożyczka spełnia powyższe testy, musisz otrzymać kilka informacji na co najmniej trzy dni robocze przed sfinalizowaniem pożyczki:

Pożyczkodawca musi przekazać Ci pisemne zawiadomienie stwierdzające, że pożyczka nie musi zostać zakończona, mimo że podpisałeś wniosek o pożyczkę i otrzymałeś wymagane informacje. Masz trzy dni robocze na podjęcie decyzji o podpisaniu umowy pożyczki po otrzymaniu specjalnych informacji zawartych w sekcji 32.

Zawiadomienie musi cię ostrzec, że ponieważ pożyczkodawca będzie miał kredyt hipoteczny na twoim domu, możesz stracić mieszkanie i wszelkie wpłacone pieniądze, jeśli nie dokonasz płatności.

Pożyczkodawca musi ujawnić RRSO, regularną kwotę płatności (w tym wszelkie płatności balonowe, o których prawo zezwala na płatności balonowe, omówione poniżej) oraz kwotę pożyczki (plus jeśli pożyczona kwota obejmuje składki na ubezpieczenie kredytu, należy to zaznaczyć). W przypadku pożyczek o zmiennej stopie procentowej pożyczkodawca musi ujawnić, że oprocentowanie i miesięczna rata może wzrosnąć, oraz podać kwotę maksymalnej miesięcznej raty.

Te ujawnienia są dodatkiem do innych ujawnień TILA, które musisz otrzymać nie później niż w momencie zamknięcia pożyczki.

Następujące funkcje są zakazane w przypadku pożyczek o wysokim oprocentowaniu i wysokich opłatach:

Wszystkie płatności balonowe? w przypadku gdy regularne płatności nie spłacają w pełni salda głównego i wymagana jest ryczałt w wysokości ponad dwukrotnej kwoty regularnych płatności? w przypadku pożyczek na okres krótszy niż pięć lat. Istnieje wyjątek dla kredytów pomostowych na okres krótszy niż jeden rok, z których konsumenci korzystają na zakup lub budowę domu: w takiej sytuacji płatności balonowe nie są zabronione.

Ujemna amortyzacja, która wiąże się z mniejszymi miesięcznymi płatnościami, które nie spłacają w całości pożyczki i powodują wzrost całkowitego zadłużenia głównego.

Domyślne stopy procentowe wyższe niż stopy przedwstępne.

Rabaty odsetek za zwłokę obliczone jakąkolwiek metodą mniej korzystną niż metoda aktuarialna.

Harmonogram spłat, który łączy więcej niż dwie okresowe płatności, które mają zostać zapłacone z góry z wpływów z pożyczki.

Większość kar z tytułu wcześniejszych spłat, w tym zwroty odsetek niezarobionych, obliczonych jakąkolwiek metodą mniej korzystną niż metoda aktuarialna. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy:

? Pożyczkodawca sprawdza, czy całkowity miesięczny dług (łącznie z hipoteką) wynosi 50 procent lub mniej miesięcznego dochodu brutto;

? Otrzymujesz pieniądze na przedpłatę pożyczki z innego źródła niż pożyczkodawca lub pożyczkodawca stowarzyszony; i

? Pożyczkodawca wykonuje karę przez pierwsze pięć lat po wykonaniu hipoteki.

Klauzula należna na żądanie. Wyjątki to:

? doszło do oszustwa lub istotnego wprowadzenia w błąd przez konsumenta w związku z pożyczką;

? Konsument nie dotrzymuje warunków spłaty określonych w umowie; lub

? Dochodzi do działania konsumenta, które niekorzystnie wpływa na bezpieczeństwo wierzyciela.

Wierzyciele nie mogą również:

Udzielaj pożyczek na podstawie wartości zabezpieczenia swojej nieruchomości bez względu na Twoją zdolność do spłaty pożyczki. Ponadto wpływy z pożyczek na remont domu muszą zostać wypłacone bezpośrednio Tobie, wspólnie Tobie i wykonawcy remontu domu lub, w niektórych przypadkach, agentowi depozytowemu.

Refinansuj pożyczkę HOEPA na inną pożyczkę HOEPA w ciągu pierwszych 12 miesięcy od jej udzielenia, chyba że nowa pożyczka leży w najlepszym interesie pożyczkobiorcy. Zakaz dotyczy również cesjonariuszy posiadających lub obsługujących pożyczkę.

Pożyczkodawca weryfikuje, czy Twoja kwota niesłusznie dokumentuje zamkniętą, kosztowną pożyczkę jako pożyczkę odnawialną. Na przykład, kosztowny kredyt hipoteczny nie może być skonstruowany jako linia kredytowa pod zastaw domu, jeżeli nie ma uzasadnionych oczekiwań, że wystąpią powtórzenia transakcji.

Jak postępuje się w przypadku naruszeń zgodności?

Możesz mieć prawo pozwać pożyczkodawcę za naruszenie tych nowych wymogów. W wygranym procesie możesz odzyskać ustawowe i faktyczne odszkodowanie, koszty sądowe i honoraria adwokackie. Ponadto naruszenie wymogów TILA dotyczących wysokich stawek i wysokich opłat może umożliwić Ci odstąpienie (lub anulowanie) pożyczki na okres do trzech lat.