Rodzaje kredytów

Category: Możesz Pożyczyć
17 lutego 2021

Jakie są rodzaje kredytów?

Trzy główne rodzaje kredytów to kredyt odnawialny Kredyt odnawialny Kredyt odnawialny to linia kredytowa, która jest organizowana między bankiem a firmą. Ma ustaloną maksymalną kwotę oraz raty i otwarty kredyt. Kredyt Kredyt kupiecki Kredyt kupiecki to umowa lub porozumienie pomiędzy agentami prowadzącymi interesy, które umożliwiają wymianę towarów i usług, które umożliwiają kupowanie towarów lub usług za pożyczone pieniądze. Pożyczkodawca oczekuje, że otrzyma płatność z powrotem wraz z dodatkowymi pieniędzmi (zwanymi odsetkami Koszt odsetek Koszty odsetkowe wynikają z firmy, która finansuje poprzez zadłużenie lub leasing kapitałowy. Odsetki można znaleźć w rachunku zysków i strat, ale można je również obliczyć na podstawie harmonogramu zadłużenia.Harmonogram powinien określać wszystkie główne zadłużenie firmy w swoim bilansie i obliczać odsetki, mnożąc wartość) po określonym czasie.

Kredyt odnawialnyLinia kredytowa Linia bankowa Linia bankowa lub linia kredytowa (LOC) to rodzaj finansowania udzielanego osobie fizycznej, korporacji lub instytucji rządowej przez bank lub inny rodzaj kredytu, który jest objęty ograniczoną limit i można go używać do osiągnięcia określonego progu. Może obejmować regularne minimalne płatności, ale zwykle nie ma ustalonego harmonogramu spłat. Przykładem może być karta kredytowa, ponieważ istnieje limit górny (limit karty kredytowej) i możesz z niej korzystać, aż osiągniesz taki limit (wtedy obowiązują opłaty za przekroczenie limitu). Innym przykładem może być HELOC (Home Equity Line of Credit) Home Equity Line (HELOC) Home Equity Line (HELOC) to linia kredytowa udzielona osobie korzystającej z domu jako zabezpieczenia.Jest to rodzaj pożyczki, w którym bank lub instytucja finansowa upoważnia pożyczkobiorcę do dostępu do środków pożyczki w razie potrzeby, do określonej maksymalnej kwoty. .

Aby uzyskać więcej informacji na temat kredytu odnawialnego, kliknij tutaj. Kredyt odnawialny Kredyt odnawialny to linia kredytowa zawarta między bankiem a firmą. Ma ustaloną maksymalną kwotę i

RataPożyczki ratalne to inny rodzaj kredytu, który obejmuje stały harmonogram spłat na określony czas. Przykładem pożyczki ratalnej może być pożyczka samochodowa – musisz spłacać określoną kwotę w regularnych odstępach czasu (np. 280 $ miesięcznie) do momentu całkowitej spłaty pożyczki. Inne przykłady obejmują kredyty hipoteczne Kredyt hipoteczny Kredyt hipoteczny to pożyczka – udzielona przez pożyczkodawcę hipotecznego lub bank – która umożliwia osobie fizycznej zakup domu. Chociaż możliwe jest zaciągnięcie pożyczki na pokrycie całego kosztu domu, częściej jest to zabezpieczenie pożyczki na około 80% wartości domu. , pożyczki studenckie i pożyczki terminowe.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zadłużenie rewolweru a raty. Revolver Debt Revolver Debt to forma kredytu, która różni się od pożyczek ratalnych. W przypadku długu rewolwerowego pożyczkobiorca ma stały dostęp do kredytu do maksymalnej wysokości

Otwarty kredytKredyt otwarty to rodzaj kredytu, który wymaga pełnej spłaty za każdy okres, na przykład za miesiąc. Możesz pożyczyć do maksymalnej kwoty, podobnej do limitu na karcie kredytowej, ale musisz spłacić pożyczone środki w całości na koniec każdego okresu. Przykładem może być rachunek za telefon komórkowy – możesz wykonywać połączenia telefoniczne, wysyłać wiadomości tekstowe i korzystać z danych każdego miesiąca, a na koniec miesiąca musisz zapłacić za usługi, z których korzystałeś (w tym wszelkie dodatkowe opłaty za użytkowanie) ). Innym przykładem może być rachunek za media (np. Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym).

pytaniaOkreśl, do jakiego rodzaju kredytu odnoszą się poniższe stwierdzenia.

P1) Każdego miesiąca musisz spłacać 300 USD do momentu całkowitej spłaty pożyczki.

Q2) Możesz pożyczyć do 2000 $ miesięcznie, ale musisz spłacać wszystkie pożyczone fundusze każdego miesiąca.

Q3) Możesz pożyczyć do 1500 $ miesięcznie, ale musisz dokonać jedynie minimalnej spłaty (spłata całej pożyczki nie jest wymagana).

OdpowiedziA3) Kredyt odnawialny

Dodatkowe zasobyCFI jest oficjalnym dostawcą Financial Modeling Valuation Analyst (FMVA) ® Certyfikacja FMVA® Dołącz do ponad 350 600 studentów, którzy pracują dla firm takich jak Amazon, JP Morgan i Ferrari. Oto kilka dodatkowych zasobów, które mogą Cię zainteresować:

  • Podstawy kursu kredytowego
  • Pożyczka konsumencka Pożyczka konsumencka Pożyczka konsumencka to pożyczka udzielana konsumentom w celu sfinansowania określonych rodzajów wydatków. Może to być każdy rodzaj pożyczki udzielonej konsumentowi przez kredytodawcę. Pożyczka może być zabezpieczona (zabezpieczona aktywami pożyczkobiorcy) lub niezabezpieczonaRyzyko kredytowe Ryzyko kredytowe Ryzyko kredytowe to ryzyko straty, które może wystąpić w wyniku nieprzestrzegania przez którąkolwiek ze stron warunków jakiejkolwiek umowy finansowejZarządzanie kredytem Administracja kredytem Administracja kredytem obejmuje dział banku lub instytucji pożyczkowej, którego zadaniem jest zarządzanie całym procesem kredytowym. Pożyczanie pieniędzy jest jedną z podstawowych funkcji banku, a banki generują przychody, pobierając wyższe oprocentowanie kredytów niż odsetki od depozytów klientów.