Przykład opisu stanowiska analityka ds. Ryzyka kredytowego

Category: Konto Bankowe
17 lutego 2021

Analitycy ryzyka kredytowego oceniają i przeglądają historię finansową osób fizycznych w celu

określenia ich przydatności do zaciągnięcia pożyczki.

Przykład opisu stanowiska analityka ds. Ryzyka kredytowego

Co robi analityk ryzyka kredytowego?

Analityk ryzyka kredytowego jest odpowiedzialny za realizację kredytów inwestycyjnych oraz zakup nieruchomości.

Jego / jej opis stanowiska pracy obejmuje ocenę i przegląd historii finansowej firmy lub osoby fizycznej w celu prawidłowego określenia, czy ma to, czego potrzeba, aby otrzymać pożyczkę.

Oczekuje się, że odpowiednio sprawdzi, czy osoba zaciągająca pożyczkę będzie w stanie spłacić pożyczkę w terminie i czy nie będzie spłacać pożyczkodawcy lub banku.

Analiza przedstawiona przez analityka ryzyka kredytowego pozwala ustalić, czy pożyczkodawca lub bank udzieli pożyczki, czy nie.

Jeśli analiza kwalifikuje daną osobę do pożyczki, może również określić szczegółowe warunki związane z taką pożyczką. Warunek ten może mieć formę zmiennej stopy procentowej.

Najwyższej klasy analiza może przyciągnąć mniejszą stopę procentową, a niezbyt imponujący raport analityczny może przyciągnąć wyższe oprocentowanie.

Rola analityka ryzyka kredytowego jest szczególnie ważna w wielu organizacjach, takich jak specjalistyczne agencje kredytowe, firmy ubezpieczeniowe, firmy zarządzające aktywami i inwestycjami, towarzystwa budowlane oraz banki zagraniczne, inwestycyjne i komercyjne.

Wymagane od pożyczkobiorcy zabezpieczenie jest również określane w raporcie kredytowym złożonym przez analityka na temat osoby.

W zależności od analizy ryzyka kredytowego można również egzekwować pewne zobowiązania warunkowe. Na przykład, osoba z raczej kiepskimi raportami kredytowymi może otrzymać pożyczkę tylko wtedy, gdy jej konto bankowe nie spadnie poniżej określonego poziomu.

Poziom wykształcenia pożyczkobiorcy to kolejna kwestia, którą analityk ryzyka kredytowego bierze pod uwagę przed zatwierdzeniem pożyczkobiorcy i decyduje również o warunkach takiej pożyczki.

Opisy pracy analityków ryzyka kredytowego obejmują również głównie ocenę różnych danych finansowych kredytobiorcy. Przykładami takich danych finansowych są rachunki wyników i bilanse.

Pomaga to firmie pożyczkowej zorientować się, jakie jest ryzyko niewypłacalności związane z procesem pożyczkowym. W równym stopniu umożliwi im to przygotowanie raportów dla pożyczkodawcy i klienta.

Do innych obowiązków analityka ryzyka kredytowego należy obliczanie niektórych wskaźników finansowych, co pomaga firmie pożyczkowej w dokonywaniu przydatnych porównań.

Oczekuje się, że będzie odpowiednio poinformowany o procesie kredytowym firmy, a także dobrze wykształcony.

Dlatego większość firm zatrudniających analityków ryzyka kredytowego nalega na uzyskanie co najmniej tytułu licencjata w odpowiednich dziedzinach, takich jak matematyka, ekonomia i rachunkowość lub finanse.

Doświadczenie zawodowe w obszarach związanych z obsługą wniosków kredytowych, rozrachunków z zobowiązaniami i należnościami, a także księgowością to również priorytetowe wymagania, jakie kandydaci muszą spełnić zatrudniając tych usługodawców.

Analityk ryzyka kredytowego musi być gotowy do działania pod dużą presją pracy. Prowadzone przez niego badania ostatecznie doprowadzą do decyzji pożyczkodawcy, czy udzielić pożyczkobiorcy pożyczki lub dotacji, czy też nie. Takie badania skierują również firmę do tego, czy dokonać pewnych inwestycji, czy nie.

Przykład opisu stanowiska analityka ds. Ryzyka kredytowego

Jeśli nie możesz się doczekać pracy jako analityk ryzyka kredytowego, poniżej znajduje się przykład prawdopodobnego zakresu obowiązków, o które zostaniesz poproszony.

Wyraża typowe zadania, obowiązki i odpowiedzialność pełnionej roli w wielu firmach.

 • Zbierz informacje, które pomogą firmie inwestycyjnej podjąć decyzję
 • Przeczytaj informacje finansowe dotyczące pożyczkobiorcy w firmieInterpretować, analizować i oceniać wszelkie formy skomplikowanych informacji finansowychRozpocznij analizę oceny ryzykaZłożyć wizytę klientom w imieniu firmyUtrzymuj ekspozycję kredytową firmy na określonym poziomie ryzyka, mając na uwadze ustalony limitWykorzystaj systemy stworzone z myślą o pozyskiwaniu kredytów, aby zrekompensować niewielkie kwoty kredytów, na przykład niewielkie kwoty niezabezpieczonych pożyczek osobistychUzyskaj aktualne informacje o kluczowych kwestiach, takich jak kwestie związane ze zgodnością, ryzyko rynkowe i kwestie prawnePomoc firmie w podnoszeniu jakości usług związanych z wnioskami kredytowymiNadzoruj kompozycję zaleceń związanych ze zmianami polityki lub procedur.Przygotowanie CV analityka ryzyka kredytowego

  Podobnie jak w przypadku większości procesów związanych z zatrudnieniem, będziesz musiał wysłać CV do menedżerów ds. Rekrutacji lub pracodawców, aby mogli rozważyć zatrudnienie jako analityka ryzyka kredytowego w ich firmie, jeśli takie stanowisko istnieje.

  Aby móc przygotować życiorys, powyższy przykładowy opis stanowiska może pomóc w utworzeniu sekcji dotyczącej historii pracy w dokumencie, która stanowi dowód Twojego doświadczenia w pracy w roli analityka ryzyka kredytowego.

  Wymagania – umiejętności, wiedza, umiejętności – na stanowisko analityka ryzyka kredytowego

  Wykazano, że następujące zdolności, wiedza i umiejętności poprawiają wyniki analityków ryzyka kredytowego w ramach różnych powierzonych im zadań, co stawia ich w lepszej pozycji do odniesienia sukcesu zawodowego:

  • Licencjat w pokrewnej dziedzinie, takiej jak statystyka, nauki fizyczne i stosowane, matematyka, ekonomia, rachunkowość lub finanse
  • Certyfikat podyplomowy lub zawodowy zapewnia dodatkową korzyśćDodatkowym atutem jest kilkuletnie doświadczenie zawodowe, w tym staże, praktyki zawodowe, programy badawcze Job Shadowing lub dobrowolne doświadczenia w odpowiednich dziedzinachUmiejętność dostosowania się do zmian w środowisku pracyUmiejętność pracy pod presjąMożliwość wykonywania wielu zadań jednocześniePosiadają pewność siebie i wysoki poziom niezawodnościPosiadaj niekwestionowanego ducha motywacjiUmiejętność zarządzania czasem i ścisłego przestrzegania harmonogramuPosiadaj relacje interpersonalne na najwyższym poziomiePosiada doskonałe umiejętności w zakresie komunikacji pisemnej i werbalnejPosiadaj odpowiednie umiejętności informatyczneUmiejętność rozwiązywania problemów związanych z wykonywanymi zadaniamiUmiejętność pracy w zespole.Umiejętności analityka ryzyka kredytowego do wznowienia

   Dobre CV powinno zawierać sekcję dotyczącą umiejętności, która pokazuje pracodawcom, że masz umiejętności potrzebne do wykonywania pracy.

   Powyższe umiejętności analityka ryzyka kredytowego zapewniają cenne zasoby do wykorzystania w tworzeniu sekcji dotyczącej umiejętności w Twoim CV i zdobywają serca pracodawców.