Pożyczki PLUS

17 lutego 2021

Pożyczka dla rodziców dla studentów studiów licencjackich (PLUS) jest pożyczką o stałym oprocentowaniu, wspieraną przez fundusze federalne, którą rodzice mogą wziąć na pokrycie kosztów edukacji poniesionych przez ich studentów. Rodzice mogą wypłacać kwoty do wysokości kosztów opieki, pomniejszone o inną otrzymaną pomoc. Rodzice mogą również uzyskać dostęp do prywatnej pożyczki (bez udziału rządu federalnego), jako pożyczkobiorca lub osoba podpisująca umowę z pożyczkobiorcą studenckim.

Federalne pożyczki studenckie są finansowane przez Departament Edukacji Stanów Zjednoczonych w ramach programu William D. Ford Direct Loan i mają konkurencyjne warunki. Pożyczki bezpośrednie mają niskie i stałe oprocentowanie, a także elastyczne plany spłaty. Jednak niektórzy pożyczkobiorcy będący rodzicami, szczególnie ci z bardzo dobrym / bardzo dobrym kredytem, ​​mogą mieć możliwość zaciągania prywatnych pożyczek studenckich o niższych oprocentowaniu i bez opłat za udzielenie kredytu.

Program pożyczek bezpośrednich oferuje pomoc finansową w postaci kilku różnych rodzajów pożyczek dla studentów studiów licencjackich, magisterskich i rodziców studentów, aby uczynić szkolnictwo wyższe bardziej dostępnym dla większości studentów. Pożyczki federalne obejmują bezpośrednie niesubsydiowane, bezpośrednie subsydiowane, bezpośrednie PLUS i bezpośrednie pożyczki konsolidacyjne. Pożyczka Direct PLUS to rodzaj federalnej pomocy finansowej udzielanej studentom studiów magisterskich lub zawodowych lub rodzicom zależnych studentów studiów licencjackich.

Wymagania kwalifikacyjne

Aby kwalifikować się do federalnej pomocy finansowej, musisz:

 • Być obywatelem Stanów Zjednoczonych lub obywatelem Stanów Zjednoczonych lub mieć zieloną kartę, mieć status imigranta maltretowanego, mieć wizę T lub mieć określony rekord przyjazdu / wyjazdu
 • Posiadać ważny numer ubezpieczenia społecznego (chyba że pochodzisz z Republiki Palau, Republiki Wysp Marshalla lub Sfederowanych Stanów Mikronezji)
 • Mieć dyplom ukończenia szkoły średniej, GED lub jego odpowiednik
 • Należy zapisać się co najmniej na pół etatu w kwalifikującym się programie studiów lub certyfikatu
 • Utrzymuj zadowalające postępy w nauce
 • Zarejestruj się w US Selective Service, jeśli jesteś mężczyzną w wieku od 18 do 25 lat
 • Nie spłacać innych pożyczek federalnych
 • Podpisz umowę na wykorzystanie środków na cele edukacyjne

W przypadku pożyczki bezpośredniej PLUS, jeśli pożyczasz w imieniu swojego dziecka, zarówno Ty, jak i Twoje dziecko musicie spełnić te wymagania kwalifikacyjne. Absolwenci lub absolwenci studiów zawodowych muszą być zapisani na program przyznawania stopni naukowych lub certyfikatów przynajmniej na pół etatu w uczestniczącej szkole. Pożyczki Direct PLUS opierają się na Twojej historii kredytowej, a pożyczkobiorcy z niekorzystnym kredytem mogą się nie kwalifikować. Jeśli masz niekorzystny kredyt, nadal możesz być w stanie uzyskać pożyczkę Direct PLUS poprzez zadowalające udokumentowanie okoliczności łagodzących, które doprowadziły do ​​niekorzystnej historii kredytowej lub uzyskanie indosanta. Indosant nie może mieć niekorzystnego kredytu i zgadza się ponosić odpowiedzialność finansową za Ciebie, jeśli nie będziesz w stanie spłacić pożyczki. Student zależny nie może być indosantem rodzica ubiegającego się w jego imieniu o pożyczkę Direct PLUS.

Warunki pożyczki Direct PLUS

Pożyczka Direct PLUS nie jest oferowana bezpośrednio studentom studiów licencjackich, ale raczej rodzicom studentów, którzy nadal pozostają na utrzymaniu. Oznacza to, że student nie ukończył 24 lat, nie jest żonaty, nie ma osób na utrzymaniu, a zatem nie jest jeszcze uważany za niezależnego finansowo. Pożyczki Direct PLUS są również oferowane absolwentom studiów magisterskich i magisterskich w celu pokrycia wydatków edukacyjnych. Nie ma ustalonej maksymalnej kwoty dla Pożyczki Direct PLUS iw przeciwieństwie do innych opcji pożyczki studenckiej, Pożyczki PLUS nie opierają się na Twoim dochodzie. Maksymalna kwota pożyczki, jaką możesz pożyczyć, jest określana na podstawie całkowitego kosztu uczęszczania do szkoły i odejmowania wszelkich innych form pomocy finansowej, które możesz otrzymać, aby zdecydować, ile pieniędzy będziesz potrzebować na ukończenie edukacji. Twoja szkoła określi faktyczną kwotę pożyczki,ale nie może przekroczyć kosztu uczestnictwa.

Pożyczki Direct PLUS wiążą się z opłatą za uruchomienie, która może się różnić każdego roku, w zależności od tego, kiedy pożyczka jest wypłacana; jest to procent faktycznej kwoty pożyczki odejmowany od rzeczywistej wypłaty. W przypadku pożyczek wypłaconych między 1 października 2018 r. A 30 września 2019 r., Pożyczki Direct PLUS są objęte opłatą w wysokości 4,248%. Stopy procentowe również zmieniają się corocznie; jednak po wyrażeniu zgody na warunki stawki są stałe na cały okres spłaty pożyczki. Obecne oprocentowanie dla Pożyczki Direct PLUS wypłaconej między 1 lipca 2019 r. A 30 czerwca 2020 r. Wynosi 7,08%. Pożyczki Direct PLUS są oprocentowane od momentu ich wypłaty do momentu ich spłaty.

Ubieganie się o pożyczkę Direct PLUS

Aby ubiegać się o federalną pomoc finansową, należy najpierw wypełnić bezpłatny wniosek o federalną pomoc dla studentów lub FAFSA. Można to zrobić online, podając tylko swoje imię i nazwisko, datę urodzenia, numer ubezpieczenia społecznego, informacje o szkole oraz aktualne informacje o podatkach i dochodach. Będziesz musiał utworzyć identyfikator FSA, który będzie służył jako Twój podpis elektroniczny i zapewni dostęp do osobistych informacji o federalnej pomocy finansowej. Co roku musisz wypełniać FAFSA, aby nadal kwalifikować się do federalnej pomocy finansowej.

Oprócz FAFSA, składając wniosek o pożyczkę Direct PLUS, będziesz musiał wypełnić Wniosek PLUS i zostanie przeprowadzona kontrola zdolności kredytowej. Będziesz musiał również wypełnić Master Promissory Note (MPN), który jest prawnym kontraktem, który podpisujesz, wyrażając zgodę na spłatę odsetek i kwoty głównej pożyczki. MPN zawiera również listę twoich praw i obowiązków jako pożyczkobiorcy, a kopię należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Zwykle będziesz musiał wypełnić tylko jeden numer MPN na cały okres pożyczki. W większości przypadków biuro pomocy finansowej Twojej szkoły zajmie się tymi dokumentami, a wiele z nich oferuje możliwość wypełnienia ich online. Skontaktuj się ze swoją szkołą, aby uzyskać więcej informacji na temat procesu składania wniosku o pożyczkę Direct PLUS.

Wypłata pożyczki

Pożyczki Direct PLUS są wypłacane co najmniej dwa razy w roku, zwykle na początku i w połowie roku szkolnego lub na początku każdego semestru lub kwartału. Pożyczki są zazwyczaj wypłacane bezpośrednio szkole na pokrycie wydatków związanych z edukacją, w tym:

 • Czesne i czesne
 • Zakwaterowanie i wyżywienie
 • Książki, materiały eksploatacyjne i sprzęt
 • Zakup lub wypożyczenie komputera osobistego
 • Koszty opieki nad dzieckiem na utrzymaniu
 • Transport

Szkoła najpierw przeznaczy środki na saldo Twojego konta szkolnego, a następnie przeważnie wypłaci pozostałe środki bezpośrednio Tobie, aby pokryć dodatkowe wydatki związane z edukacją. Szkoła powiadomi Ciebie lub Twojego rodzica, jeśli Twój rodzic zaciągnął pożyczkę, o kwocie i sposobie, w jaki pozostałe środki zostaną Ci wypłacone czekiem lub w inny sposób określony przez szkołę. Powinieneś otrzymać oświadczenie zawierające szczegóły dotyczące kwoty pożyczki, kwoty wypłaty i dat, a także wszelkich opłat związanych z pożyczką.

W przypadku federalnej pożyczki studenckiej pożyczkodawcą jest Departament Edukacji Stanów Zjednoczonych, ale pożyczką zarządza w rzeczywistości niezależny podmiot obsługujący pożyczki, wybrany przez rząd. Twoja firma obsługująca pożyczki zostanie wybrana za Ciebie i będzie Twoją osobą kontaktową przez cały okres trwania Twojej pożyczki. Rachunki zapłacisz bezpośrednio firmie obsługującej pożyczki, gdy rozpocznie się spłata. W przypadku pytań dotyczących opcji spłaty należy skontaktować się z obsługą pożyczki.

Informacje dotyczące spłaty

W przeciwieństwie do innych federalnych pożyczek bezpośrednich, pożyczki Direct PLUS nie mają okresu karencji ani okresu po ukończeniu studiów przed rozpoczęciem spłaty. Zasadniczo będziesz musiał zacząć spłacać pożyczkę Direct PLUS w ciągu 60 dni od ostatniej wypłaty pożyczki. Są jednak okoliczności, w których możesz złożyć wniosek o odroczenie. Odroczenie ma miejsce, gdy spłata pożyczki jest odraczana na pewien okres, zwykle do sześciu miesięcy po ukończeniu studiów, spadnie poniżej pół etatu lub po opuszczeniu szkoły. Możesz kwalifikować się do odroczenia, jeśli jesteś rodzicem pożyczkobiorcą, który również uczęszcza do szkoły lub gdy twój uczeń jest nadal zapisany do szkoły przynajmniej na pół etatu i przez sześć miesięcy później.

Masz do wyboru standardowy, rozszerzony lub stopniowany plan spłaty pożyczki Direct PLUS. Standardowy plan spłaty pomaga szybciej spłacać pożyczki, co oznacza, że ​​w dłuższej perspektywie zapłacisz mniej. Standardowe plany spłaty dają nawet 10 lat na spłatę pożyczki przy minimalnej kwocie spłaty 50 USD miesięcznie. Jeśli zaciągnąłeś dług federalny z tytułu pożyczki studenckiej powyżej 30 000 USD, możesz wybrać plan rozszerzonych lub stopniowanych spłat. Rozszerzony plan spłat obejmuje dwie opcje, stałą lub stopniową, i daje Ci do 25 lat na spłatę pożyczek. Stały oznacza, że ​​płacisz tyle samo co miesiąc, podobnie jak w przypadku standardowego planu spłaty, chociaż z niższymi miesięcznymi płatnościami przez dłuższy czas. Plany stopniowych spłat rozpoczynają się od niższych miesięcznych płatności, a co dwa lata kwoty płatności rosną.To dobra opcja, jeśli spodziewasz się wzrostu dochodów. Płatności będą rosły stopniowo i żadna pojedyncza płatność nie przekroczy trzykrotności kwoty którejkolwiek z Twoich płatności.

Należy pamiętać, że o ile progresywne i wydłużone plany spłaty obniżą Twoje miesięczne raty, o tyle wydłużając okres spłaty pożyczki, zwiększysz wysokość odsetek, a tym samym całkowitą kwotę, którą ostatecznie zapłacisz z czasem. Jeśli możesz sobie pozwolić na spłatę więcej miesięcznie i spłacanie pożyczki szybciej, powinieneś to zrobić. Większość podmiotów obsługujących pożyczki ma wiele opcji ułatwiających i wygodnych spłat, w tym automatyczne obciążenie rachunku, płatności elektroniczne i telefoniczne, a także opcję wysyłania pocztą. Jeśli masz problemy z dokonywaniem płatności, natychmiast skontaktuj się z obsługą pożyczkową, abyś mógł coś skonfigurować i ocalić swoją przyszłą zdolność kredytową.

Pożyczka wybaczająca i wyrozumiała

Czasami po prostu nie możesz spłacić kredytu i nie kwalifikujesz się do odroczenia. Mogą istnieć opcje umożliwiające umorzenie pozostałego zadłużenia, ograniczenie lub wstrzymanie płatności na okres do 12 miesięcy. Umorzenie pożyczki w przypadku pożyczki bezpośredniej PLUS jest oferowane w następujących okolicznościach:

 • Śmierć pożyczkobiorcy lub studenta, na który pożyczono pożyczkę
 • Trwała niepełnosprawność pożyczkobiorcy lub studenta
 • Pożyczka została fałszywie poświadczona przez kradzież tożsamości
 • Pożyczka zwolniona z upadłości (w rzadkich przypadkach)
 • Szkoła zamknięta przed zakończeniem programu
 • Szkoła była winna zwrotowi pieniędzy, którego nigdy nie wypłacono po zwolnieniu ucznia
 • Weksel został sfałszowany przez szkołę
 • Szkoła fałszywie potwierdziła, że ​​pożyczkobiorca kwalifikuje się do otrzymania pomocy finansowej

Umorzenie pożyczki oznacza, że ​​nie musisz już jej spłacać. Skontaktuj się z obsługą pożyczki, aby uzyskać więcej informacji na temat umorzenia pożyczki.

Forbearance może znacznie zmniejszyć Twoje miesięczne płatności lub całkowicie je zatrzymać na ustalony okres do roku. Pożyczki Direct PLUS mogą kwalifikować się do dobrowolnej lub obowiązkowej zwłoki. Może zostać przyznana uznaniowa zwłoka w przypadku wykazania trudności finansowych lub choroby. Musisz wystąpić o zwłokę za pośrednictwem swojego pożyczkodawcy, a on zdecyduje, czy kwalifikujesz się, czy nie. Twój pożyczkodawca jest zobowiązany do udzielenia Ci obowiązkowej zwłoki, jeśli spełniasz określone wymagania kwalifikacyjne, w tym:

 • Jesteś członkiem Gwardii Narodowej, który nie kwalifikuje się do odroczenia wojskowego, ale został aktywowany przez gubernatora.
 • Masz prawo do umorzenia pożyczki nauczycielskiej ze względu na wykonywanie wykwalifikowanej usługi nauczycielskiej.
 • Spełniasz określone wymagania podczas odbywania stażu lekarskiego, stomatologicznego lub programu rezydencyjnego.
 • Łączne miesięczne raty kredytu studenckiego przekraczają 20% całkowitego miesięcznego dochodu brutto.
 • Otrzymałeś nagrodę za służbę krajową i służysz na stanowisku służby krajowej.
 • Masz prawo do udziału w programie spłaty pożyczki studenckiej Departamentu Obrony USA w celu przynajmniej częściowej spłaty pożyczki.
 • Jesteś powołany do czynnej służby wojskowej.

Odsetki będą nadal naliczane w okresie zwłoki. Prawdopodobnie będziesz musiał przedstawić dokumentację, aby otrzymać zwłokę i powinieneś skonsultować się z osobą obsługującą pożyczkę, jak złożyć wniosek, jeśli uważasz, że możesz się kwalifikować.


Tematy pożyczek federalnych