Ceny produktów mogą pójść po górę  Pieniądze

W lipcu dziewiąty miech z rzędu wzrósł - tym razem o 0, 4 pkt - Współczynnik Przyszłej Inflacji (WPI) - poinformowało Biuro Inwestycji jak i również Cykli Ekonomicznych (BIEC). Podług instytutu mamy do czynienia z kumulacją czynników sprzyjających powrotowi inflacji. Tymczasem, jak prognozuje NBP, polskie PKB w kolejnych kwartałach przyspieszy m. in. dzięki realizacji wypłat z programu 500 Plus.

FAO: największy skok cen od momentu czterech latek

W Naszym kraju nadal utrzymuje się deflacja i stabilny wzrost aktywności gospodarczej; PKB w następnych kwartałach przyspieszy m. in dzięki realizacji wypłat wraz z Programu Rodzina 500 Oraz - wynika z lipcowej projekcji inflacji NBP.

"Główną przyczyną ujemnej dynamiki cen w Polsce są składniki zewnętrzne, w niniejszym przede wszystkim wcześniejszy silny spadek wartości surowców energetycznych na rynkach światowych, który obniża krajowe ceny energii. Niższe koszta energii przyczyniają się wraz z kolei do obniżenia cen innych towarów i ofert, a w konsekwencji – ujemnych wskaźników inflacji bazowej" - wskazuje ogłoszony po poniedziałek raport.

Mniej inwestycji

Według NBP na utrzymywanie się niskiej dynamiki wartości konsumenta w Polsce ma wpływ powolny wzrost wartości w otoczeniu polskiej produkcji, dodatkowo przyczynia się do nich brak presji popytowej i kosztowej.

Dynamikę cen w I połówce 2016 r. zwiększały wyższe niż rok wcześniej koszta żywności.

"W Naszym narodzie utrzymuje się stabilny wzrost aktywności gospodarczej, choć po ostatnich kwartałach dynamika PKB podlegała pewnym wahaniom. Według silnym przyspieszeniu w IV kw. ub. r., po I kw. br. rozwój gospodarczy spowolnił ze względu na obniżenie się inwestycji, związane głównie z zakończeniem perspektywy finansowej UE 2007-2013" - podkreśla NBP.

Zaskakujący wynik 500 plus. Sklepy już liczą zyski

Efekt 500 plus

"Głównym źródłem wzrostu gospodarczego w I kw. pozostało przyspieszenie wzrostu popytu konsumpcyjnego, postępujące w ustaleniach dobrej sytuacji na branży pracy i poprawy nastrojów gospodarstw domowych. W kolejnych kwartałach oczekiwane jest dalsze zwiększenie szybkości wzrostu konsumpcji gospodarstw pokojowych, wspierane przez uruchomienie wypłat z programu "Rodzina 500 plus" - dodaje.

Według NBP spowolnienie przyrostu gospodarczego w I kw. było "najprawdopodobniej przejściowe", natomiast w kolejnych kwartałach dynamika PKB powinna wzrosnąć. "Korzystna sytuacja makroekonomiczna, w tymże poprawa na rynku roboty i dobra sytuacja pieniężna przedsiębiorstw, a także niższe niż w poprzednich latach oprocentowanie kredytów sprzyjają stabilnemu wzrostowi akcji kredytowej po polskiej gospodarce" - przekazuje.

Raport zwraca także uwagę na spadek dynamiki inwestycji w gospodarce w ostatnich kwartałach, któremu towarzyszyło osłabienie wzrostu nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw.

Ceny pójdą w górę

Tymczasem Współczynnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem nurt zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2016 r. wzrósł o 0, 4 punktu po stosunku do wartości wraz z ubiegłego miesiąca. "Był to dziewiąty z rzędu wzrost wskaźnika - napisano po komunikacie BIEC.

Kredyty i lokaty bez zmian. Decyzja w sprawie stóp procentowych

Zgodnie z danymi BIEC w czerwcu br. WPI wyniósł 77, 4 pkt, a w kwietniu 77 pkt.

"Mimo że obecny wzrost WPI nie należał do najsilniejszych, to krajowe czynniki sprzyjające powrotowi inflacji kumulują się. Głównie są to: utrzymująca się tendencja do osłabienia złotego podrażająca import, postęp oprocentowania dłużnych papierów rządowych, finansujących głównie cele konsumpcyjne oraz wzrost oczekiwań inflacyjnych konsumentów. Czynniki zewnętrzne połączone głównie z cenami surowców obarczone są dużą niepewnością wynikającą z sytuacji geopolitycznej" - dodano.

Złotówka traci

Według BIEC w celu wzrostu wskaźnika w największym stopniu przyczyniły się po tym miesiącu rosnące notowania indeksu cen surowców publikowanego przez Międzynarodowy Fundusz Pieniężny. Ceny surowców rosną od czasu lutego br., z czego najsilniejszy wzrost dotyczył wartości ropy naftowej, metali rzadkich oraz niektórych surowców pożywnych. Wyższe ceny surowców w światowych rynkach w złączeniu z tendencją do osłabiania złotego wpłynąć mogą na wzrost cen towarów importowanych, co - zdaniem SPIESZYĆ - w konsekwencji skłoni krajowych producentów do podwyżek.

W komunikacie zwrócono uwagę, że co nie mylę się, w ostatnim miesiącu złocisty nie osłabiał się przy takim tempie jak po poprzednich miesiącach br., aczkolwiek podczas ostatniego roku stracił względem euro ponad sześć proc.

Wśród menedżerów firm sektora produkcyjnego od momentu ponad roku utrzymuje się względna równowaga pomiędzy odsetkiem firm planujących w najbliższym czasie podniesienie cen an odsetkiem tych przedsiębiorców, którzy planują obniżki. "Okres czasy nie jest jednak zbytnio miarodajny dla określenia dominujących w najbliższej przyszłości skłonności ze względu na sezonowy spadek cen warzyw i owoców oraz sezonowe obniżki w branży odzieżowej" - zastrzeżono.

Koszty roboty w górę

Z testowań BIEC wynika, że pośród konsumentów oczekiwania inflacyjne przybrały na sile w zestawieniu z z miesiącami poprzednimi. Wskaźnik wymagań inflacyjnych polskich konsumentów publikowany przez OECD wzrósł do poziomu najwyższego podczas minionego roku. Od drugiej połówki ubiegłego roku przybierał on w większości miesięcy wartości ujemne, co oznaczało przewagę oczekiwań deflacyjnych nad oczekiwaniami wzrostu cen.

Ceny wciąż spadają. Jednak wolniej

"Obecnie proporcje owe uległy odwróceniu i pośród konsumentów obserwujemy niewielką dominację tych, którzy spodziewają się wzrostu cen. Spośród innych składowych, decydujących o wydatkach prowadzenia działalności gospodarczej, proinflacyjnie oddziałują również koszty połączone z zatrudnieniem pracowników. Jednolite koszty pracy od zarania tego roku wzrosły o ponad 14 proc. obok braku wyraźnej poprawy wydajności pracy" - wyjaśniono.

BIEC zaznaczył, że wzrost opłat surowców oraz wyższe wydatki pracy oznaczają dla spółek utratę sporej części zaplanowanej marży, a w konsekwencji pogorszenie ich sytuacji finansowej.

Z ostatniego tak zwanym. szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że przy czerwcu nadal mieliśmy w celu czynienia z deflacją liczoną rok do roku - wyniosła ona 0, 8 proc., ale w ujęciu miesięcznym kolejny miesiąc spośród rzędu nastąpił nieznaczny wzrost cen, tym razem o 0, 2 proc.

Popularny

budżet USA - Izba Reprezentantów przyjęła ustawę
Budżet USA - Izba Reprezentantów przyjęła ustawę

Izba Reprezentantów Kongresu AMERYCE przyjęła ustawę budżetową. Prognozuje ona wyasygnowanie w roku finansowym 2018 łącznie jednej, 3 bln dol. Zbytnio przyjęciem kompromisowego projektu ustawy głosowało 256 ustawodawców. Przeciwnych było 167.…...

były CEO Ubera, zatrudnił kompanię doradczą ds. wizerunku
Były CEO Ubera, zatrudnił kompanię doradczą ds. wizerunku

Niedawno Uber przeszedł kilka wstrząsów wizerunkowych, w niniejszym związanych z molestowaniem seksualnym oraz postawą ex-CEO spółki - Travisa Kalanicka. Ostatecznie musiał on odejść ze stanowiska i od tamtej pory nie istnieje perfekcyjnej…...

brytyjski rząd przegrał w sprawie gwarancji dla imigrantów
Brytyjski rząd przegrał w sprawie gwarancji dla imigrantów

Rząd Theresy May przegrał w Izbie Lordów głosowanie co do gwarancji dla imigrantów z krajów Unii Europejskiej po opuszczeniu przez Ogromną Brytanię Wspólnoty. Wbrew rekomendacji gabinetu May lordowie zagłosowali za tym…...

budowa Nord Stream 2  poparcie Rosji i Austrii
Budowa Nord Stream 2 poparcie Rosji i Austrii

Gazociąg Nord Stream 2 ma poparcie Rosji i Austrii. Prezydent Władimir Putin mówi, że wówczas projekt niepolityczny i komercyjny. Kanclerz Sebastian Kurz dodaje, że Wiedeń popiera projekt. Kanclerz Austrii przebywa…...