Kapitał prywatny a kapitał publiczny: jaka jest różnica?

Category: Która Jest
17 lutego 2021

Kapitał prywatny a kapitał publiczny: przegląd

Firmy mają wiele możliwości pozyskiwania kapitału i przyciągania inwestorów. Zasadniczo dwie najczęstsze opcje to dług i kapitał własny – z których każda może mieć różne struktury. Kapitał własny pozwala spółce na zapewnienie inwestorom udziału w biznesie, z którego uzyskują zwrot w miarę rozwoju firmy.

Zarówno kapitał publiczny, jak i prywatny mają zalety i wady dla firm i inwestorów. Ogólnie rzecz biorąc, kapitał własny zwykle nie jest głównym priorytetem dla przedsiębiorstw w przypadku niewypłacalności, ale inwestorzy kapitałowi są zazwyczaj rekompensowani za to dodatkowe ryzyko wyższymi zwrotami. Spółki wszelkiego rodzaju uwzględniają kapitał własny w swoich bilansach w kategorii kapitał własny akcjonariusza. W związku z tym kapitał własny bilansu jest czynnikiem wpływającym na wartość netto firmy, która jest obliczana poprzez odjęcie zobowiązań od aktywów. Wcześniejsze 

Wszystkie rodzaje firm wykorzystują kapitał własny do pozyskiwania kapitału i wspomagania rozwoju swojej działalności. Zarówno spółki prywatne, jak i publiczne mogą kształtować oferty akcji na kilka różnych sposobów, dając inwestorom różne zwroty i opcje głosowania. Ogólnie kapitał publiczny jest szeroko znany i wysoce płynny, co czyni go realną opcją dla większości typów inwestorów. Inwestowanie na niepublicznym rynku kapitałowym jest generalnie bardziej ukierunkowane na zaawansowanych inwestorów i często wymaga akredytacji inwestorów z określonymi minimalnymi wymogami dotyczącymi wartości netto. Wcześniejsze  

Kluczowe wnioski
 • Zarówno kapitał publiczny, jak i prywatny mają zalety i wady dla firm i inwestorów.
 • Jedną z największych różnic między kapitałem prywatnym a publicznym jest to, że inwestorzy na niepublicznym rynku kapitałowym są zazwyczaj opłacani w drodze dystrybucji, a nie akumulacji akcji.Zaletą kapitału publicznego jest jego płynność, ponieważ większość akcji znajdujących się w obrocie publicznym jest dostępnych i łatwo można nimi handlować codziennie na giełdach publicznych.Private Equity

  Większość firm zaczyna jako prywatne, ale spółka publiczna może również sprzedać swoje udziały publiczne i przejść na prywatny, jeśli uzna, że ​​korzyści są większe. Jedną z największych różnic między kapitałem prywatnym a publicznym jest to, że inwestorzy na niepublicznym rynku kapitałowym są zazwyczaj opłacani w drodze dystrybucji, a nie akumulacji akcji. Inwestorzy private equity zazwyczaj otrzymują wypłaty przez cały okres ich inwestycji.

  Oczekiwania dotyczące dystrybucji i inne szczegóły dotyczące struktury omówiono w memorandum dotyczącym oferty prywatnej (PPM), które jest podobne do prospektu emisyjnego dla spółek publicznych. PPM zawiera wszystkie szczegóły dla inwestora. Wyjaśnia również wymagania dla inwestorów. Ponieważ oferty prywatne są mniej regulowane niż inwestycje publiczne, zwykle wiążą się z wyższym ryzykiem i dlatego są generalnie skierowane do bardziej wyrafinowanych inwestorów. Zwykle inwestorzy ci będą oznaczeni jako inwestorzy akredytowani. Akredytowani inwestorzy są zdefiniowani w przepisach inwestycyjnych o określonej wartości netto. Akredytowanymi inwestorami mogą być osoby fizyczne, a także instytucje, takie jak banki i fundusze emerytalne.

  Z perspektywy rodzącej się firmy private equity często oznacza konieczność zadowolenia mniejszej klienteli. Oznacza to również mniej ograniczeń i wytycznych inwestycyjnych ze strony organów regulacyjnych, w tym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Wcześniejsze 

  Oferta oferty prywatnej będzie zasadniczo bardzo podobna do pierwszej oferty publicznej. Prywatne firmy często współpracują z bankami inwestycyjnymi przy tworzeniu struktury oferty. Bankierzy inwestycyjni pomagają w kształtowaniu wartości prywatnych udziałów lub wpłacaniu kapitału zgodnie z ofertą. Bankierzy inwestycyjni mogą również pomóc firmom przetestować popyt inwestycyjny i ustalić datę inwestycji. W przeciwieństwie do inwestycji publicznych, firmy prywatne mogą również z czasem zabiegać o zobowiązania od inwestorów, którzy pomagają w długoterminowym planowaniu.

  Wszystkie firmy potrzebują kapitału do prowadzenia swojej działalności, a oferta private equity pomaga firmom się rozwijać. Często transakcje na niepublicznym rynku kapitałowym są zawierane z zamiarem wejścia firmy na giełdę. Jednak rozpoczęcie działalności jako firma prywatna daje kierownictwu swobodę dokonywania podziałów i zarządzania kapitałem według własnego uznania. Pozwala im również uniknąć pewnych wymogów sprawozdawczych i regulacyjnych, w tym zawartych w ustawie Sarbanes-Oxley o zwalczaniu nadużyć finansowych. Wcześniejsze 

  Sarbanes-Oxley został uchwalony w 2002 roku w następstwie skandali korporacyjnych Enron i Worldcom. Znacząco zaostrzył przepisy dotyczące wszystkich spółek publicznych i ich zespołów zarządzających, czyniąc kierowników wyższego szczebla bardziej osobistą odpowiedzialnością za dokładność sprawozdań finansowych ich spółek. Obejmuje również długie mandaty dotyczące sprawozdawczości z kontroli wewnętrznej.

  Ogólnie rzecz biorąc, fundusze private equity nie podlegają wymogom ustawy Sarbanes-Oxley, ustawie o giełdzie papierów wartościowych z 1934 r. I ustawie o spółkach inwestycyjnych z 1940 r., Co oznacza mniejsze obciążenie dla zarządzania. Kiedy w 2013 roku Dell przeszedł na firmę prywatną, po ćwierć wieku jako spółka publiczna, założyciel i dyrektor generalny Michael Dell pożyczył pieniądze i zatrudnił specjalistę ds. Wykupów lewarowanych o imieniu Silver Lake Partners, aby ułatwić transakcję. Dell nigdy więcej nie będzie musiał zadowolić niecierpliwej grupy akcjonariuszy, oferując dywidendę, ani też nowo prywatna spółka nie będzie musiała odkupiać własnych akcji i tym samym wpływać na jej cenę na wolnym rynku.

  Kapitał publiczny

  Większość inwestorów jest bardziej świadoma publicznych ofert akcji. Ogólnie rzecz biorąc, publiczne inwestycje kapitałowe są bezpieczniejsze niż kapitał prywatny. Są też łatwiej dostępne dla wszystkich typów inwestorów. Kolejną korzyścią dla kapitału publicznego jest jego płynność, ponieważ większość akcji będących w obrocie publicznym jest dostępnych i łatwo można nimi handlować codziennie na giełdach publicznych.

  Przejście ze spółki prywatnej do spółki publicznej lub odwrotnie jest złożone i obejmuje wiele etapów. Firma, która chciałaby publicznie zaoferować swoje akcje, zazwyczaj zwraca się o wsparcie banku inwestycyjnego.

  Większość firm zazwyczaj rozważa ofertę publiczną, gdy ich wartość osiągnie miliard dolarów, czyli status jednorożca. Wcześniejsze 

  W przypadku oferty publicznej bank inwestycyjny pełni funkcję gwaranta emisji i przypomina nieco hurtownika. Podobnie jak w przypadku pozyskiwania kapitału na niepublicznym rynku kapitałowym, bank inwestycyjny pomaga w promocji oferty i jest również głównym podmiotem zajmującym się wyceną oferty. Ogólnie rzecz biorąc, subemitent ustala cenę akcji, a następnie przejmuje większość odpowiedzialności za dokumentowanie, składanie i ostatecznie emitowanie oferty inwestorom na giełdzie publicznej. Subemitent zazwyczaj również interesuje się ofertą z określoną liczbą akcji kupowanych w ramach oferty, a następnie po osiągnięciu określonych progów.

  Kompleksowo mechanizmy pozyskiwania kapitału publicznego są zrozumiałe i łatwe do wykonania. Każda z tysięcy spółek notowanych na giełdzie przeszła kiedyś przez proces IPO, dając inwestorom możliwość wzięcia udziału w tych inwestycjach. Oprócz handlu indywidualnego w formie akcji, kapitał publiczny jest również wykorzystywany w funduszach inwestycyjnych, funduszach giełdowych, 401 (k), IRA i wielu innych instrumentach inwestycyjnych. W szczególności istnieje również kilka funduszy, które koncentrują się na IPO w swoich portfelach, a IPO indywidualnie mogą być jednymi z największych zysków na rynku.