Kalkulator odsetek

17 lutego 2021

Oblicz spłaty odsetek

Ten kalkulator obliczy miesięczną spłatę samych odsetek od pożyczki na podstawie pożyczonej kwoty i rocznej stopy oprocentowania (APR) pożyczki. Możesz również skorzystać z tego kalkulatora, aby zobaczyć obok siebie płatności we / wy i spłaty pożyczki. W poniższym kalkulatorze odsetki są obliczane na podstawie RRSO obliczonej na podstawie RRSO naliczanej za każdym razem, gdy dokonywana jest płatność. Na przykład, jeśli dokonujesz miesięcznych płatności, odsetki naliczane są co miesiąc.

Dokładnie oblicz odsetki

Duże zakupy nie zawsze są możliwe przy użyciu gotówki w kasie. Samochody, domy, studia i inne kosztowne produkty wykraczają poza nasze zasoby, wymagając kreatywnych opcji finansowania, aby zamknąć sprzedaż. Gdy oszczędności i dochody nie pokrywają kosztów zakupów, konsumenci sięgają po różne produkty kredytowe, aby wypełnić lukę w przystępności cenowej. Stosowane metody pożyczania są wybierane specjalnie dla finansowanych przez nie zakupów. Na przykład karty kredytowe są przeznaczone do krótkoterminowych zakupów długów, które zostaną stosunkowo szybko spłacone. Inne instrumenty kredytowe lepiej nadają się do zakupów wymagających długiego okresu spłaty. Na przykład domy i samochody mają własne marki finansowania, dedykowane właśnie takim zakupom.

Pożyczkodawcy działają dla zysku, więc kompromis dla konsumentów szukających finansowania jest procentem. W zależności od pożyczonej kwoty, długości okresu spłaty i innych warunków ekonomicznych, do każdego zaciągniętego kredytu stosuje się różne kwoty odsetek. W trakcie spłaty raty odsetkowe są doliczane do regularnych spłat kapitału, aż do całkowitego wyczerpania salda pożyczki.

Obliczanie odsetek dla różnych pożyczek

Kredyt jest przyznawany na różne sposoby, więc odsetki i spłata podlegają innym warunkom, w zależności od tego, gdzie i dlaczego pożyczasz. Aby pomóc konsumentom porównać kredyty i utrzymać wzrost i wzrost pożyczkodawców, w ofertach kredytowych do wyrażania stóp procentowych związanych z pożyczkami stosuje się wspólną terminologię. RRSO, roczna stopa oprocentowania, to liczba przedstawiająca całkowity procent odsetek zapłaconych w ciągu roku.

Kwoty odsetek za każdą płatność są zestawiane w tabelach przy użyciu wzorów pochodzących z RRSO. Na przykład dzienna stopa okresowa to liczba używana do określania kwot odsetek. Liczba przedstawia roczną stopę procentową (APR) podzieloną przez liczbę dni w roku: 365. Niektóre firmy obsługujące karty kredytowe wykorzystują 360 dni, aby dojść do DPR. Raz obliczona dzienna stawka okresowa jest mnożona przez kwotę zadłużenia na koniec każdego dnia. Odsetki są dodawane do całkowitego salda i stają się częścią całkowitego zadłużenia następnego dnia i tak dalej.

Rodzaje kredytów

Dostępne rodzaje kredytów są dostosowane do określonych potrzeb finansowych. Na przykład kredyt odnawialny najwyraźniej przejawia się w jego najpopularniejszym zastosowaniu konsumenckim: kartach kredytowych. Pożyczki krótkoterminowe udzielają kredytodawcy, którzy wydają karty potwierdzające członkostwo. Następnie zakupy są dokonywane bez wymiany rąk, zanim zostaną zaksięgowane na kontach posiadaczy karty. Od momentu ich dodania do rachunków odnawialnych, do momentu pełnej zapłaty, zakupy następują po harmonogramie odsetek uzgodnionym przez wszystkie zaangażowane strony.

Początkowo wydatki objęte są bezpłatnymi okresami karencji, w trakcie których nie są naliczane żadne odsetki. Następnie odsetki są naliczane zgodnie z umową pożyczki lub warunkami posiadacza karty. Dalsza analiza oddziela kwoty kapitału od części płatności przeznaczonych wyłącznie na odsetki, dając obraz tego, w jaki sposób rozliczane są miesięczne spłaty zadłużenia odnawialnego.

Spłata kredytu ratalnego jest taka sama w każdym miesiącu, ale przy sposobie spłaty kapitału większości kredytów hipotecznych i innych kredytów ratalnych część spłaty odsetek zmienia się w trakcie okresu kredytowania. Kalkulator odsetek wykorzystuje dwie istotne zmienne: pożyczoną kwotę i stopę procentową, aby zilustrować miesięczne spłaty odsetek od poszczególnych pożyczek.