Czym jest amortyzacja i jak spłacasz pożyczki?

Category: Celem Jest
17 lutego 2021

25 marca 2020 14:26 EDT

Świat rachunkowości to labirynt liczb, formuł i obliczeń, których celem jest zapewnienie porządku i równowagi między aktywami i pasywami.

Jednym z terminów określających zawiłości złożonej księgowości jest amortyzacja, szwajcarski scyzoryk w zestawie narzędzi księgowych.

Zarówno firmy, jak i osoby fizyczne mogą wykorzystać amortyzację, aby odpisać aktywa przez przewidywany okres ich użytkowania i stworzyć szybsze sposoby spłaty kredytów ratalnych – posunięcia, które mogą przełożyć się na dużą korzyść finansową.

Co to jest amortyzacja?

Amortyzacja obejmuje dwie definicje – jedną skoncentrowaną na majątku przedsiębiorstwa, a drugą na spłacie kredytu.

Co to jest amortyzacja dla firm?Amortyzacja to narzędzie księgowe, które zasadniczo przenosi aktywa z bilansu do rachunku zysków i strat. Czyni to poprzez odpisywanie (głównie wartości niematerialnych) aktywów w przewidywanym okresie ich użytkowania. Takie aktywa mogą obejmować prawa autorskie, patenty i znaki towarowe.

Powiedzmy, że firma ma cenny patent, który obowiązuje od 10 lat. Gdyby firma wyłożyła 10 milionów dolarów na opracowanie patentu, wówczas odpisałaby 1 milion dolarów każdego roku jako koszt amortyzacji i odnotowała to w rachunku zysków i strat firmy.

Co to jest amortyzacja pożyczek?Konsumenci mogą najlepiej ująć amortyzację jako termin, który opisuje wyszczególnienie początkowego salda kredytu pomniejszonego o kapitał i odsetki należne w danym okresie, np. Kredyt hipoteczny lub kredyt samochodowy. W przypadku tych pożyczek harmonogram spłat obejmuje spłaty odsetek od pożyczki znacznie ciężej w początkowej części okresu spłaty pożyczki, przy czym odsetki te maleją przez cały okres spłaty pożyczki.

Powiedzmy, że osoba zamożna ma kredyt hipoteczny w wysokości 1 miliona dolarów. Jeśli osoba ta spłaci 50 000 USD rocznie, pożyczkobiorca co roku amortyzuje 50 000 USD pożyczki.

Na potrzeby tego artykułu zbadamy wpływ amortyzacji pożyczek, w szczególności w jaki sposób odnosi się ona do spłaty kapitału pożyczki w czasie.

Jak działa amortyzacja pożyczek?

Zasadniczo amortyzacja jest mechanizmem spłaty zarówno kapitału, jak i odsetek od pożyczki, połączonych w jedną stałą miesięczną płatność. Pożyczkodawcy naliczają amortyzację co do grosza, tak aby pożyczka została spłacona dokładnie, we wcześniej ustalonym okresie. (Księgowi nazywają ten okres „okresem pożyczki).

W ten sposób każda spłata pożyczki to dokładnie taka sama kwota. Weźmy pod uwagę 30-letnią pożyczkę hipoteczną w wysokości 165 000 USD na 30 lat z oprocentowaniem 4,5%. Ponieważ amortyzacja oznacza okres spłaty pożyczki, z określoną kwotą przeznaczoną na spłatę kapitału i odsetek, harmonogram spłaty obejmuje stałą miesięczną spłatę w wysokości 836,03 USD przez cały okres trwania kredytu hipotecznego.

W ujęciu miesięcznym, przez ponad 30 lat, wystarczy w rzeczywistych miesięcznych terminach spłaty kredytu hipotecznego w całości.

Jak obliczyć amortyzację pożyczki

Ponieważ amortyzacja jest procesem spłaty tej samej kwoty (zwykle) co miesiąc, obliczenie jej zależy od kwoty głównej i odsetek należnych od pożyczki. Celem jest zmniejszenie spłaty odsetek w okresie spłaty kredytu, przy jednoczesnym wzroście kwoty kapitału pożyczki.

Oto jak to zrobić krok po kroku:

Zbierz wszystkie informacje dotyczące pożyczki potrzebne do obliczenia harmonogramu spłat pożyczki. W zasadzie wszystko, czego potrzebujesz, to termin pożyczki i warunki płatności. Obliczmy stopę amortyzacji co miesiąc, tak jak większość kredytów hipotecznych lub kredytów samochodowych.

 • Znajdź główną część niespłaconej pożyczki (powiedzmy 100 000 USD).
 • Znajdź oprocentowanie pożyczki (powiedzmy 6%).Znajdź okres pożyczki (powiedzmy 360 miesięcy lub 30 lat).Miesięczna płatność = 599,55 USDChociaż faktyczna kwota pożyczki w dolarach jest stała, kwota pożyczki w postaci kapitału i odsetek nie jest. Tutaj do gry wkracza harmonogram spłaty pożyczki

  Aby prawidłowo obliczyć amortyzację i znaleźć dokładną równowagę między spłatą kwoty głównej i odsetek, pomnóż pierwotne saldo pożyczki przez okresową stopę procentową pożyczki. Wynikowa kwota będzie kwotą odsetek należnych za miesięczną płatność. W tym momencie możesz odjąć kwotę spłaty odsetek od całkowitej kwoty pożyczki, aby ustalić część pożyczki potrzebną do spłaty kapitału.

  Załóżmy na przykład, że masz kredyt hipoteczny w wysokości 240 000 USD na okres 360 miesięcy z oprocentowaniem 4%. Twoja początkowa miesięczna rata kredytu hipotecznego wynosi 1146 USD. Twoje okresowe oprocentowanie wynosi 0,33%, czyli 1/12 z 4%.

  Pomnóż 240 000 USD razy 0,33%, a zobaczysz, że pierwsza rata oprocentowania pożyczki hipotecznej wynosi 792 USD. Teraz weź całkowitą miesięczną pożyczkę w wysokości 1146 USD i odejmij kwotę odsetek w wysokości 792,00 USD, co daje Ci 354 USD jako kwotę miesięcznej spłaty pożyczki, która zostanie skierowana na kapitał należny z tytułu pożyczki.

  Aby obliczyć stopę amortyzacji w przyszłości, weź pozostałą kwotę główną pożyczki (240 000 USD minus 354 USD = 239 646 USD). Następnie pomnóż 239 646 USD przez 0,33%, aby ustalić następną kwotę spłaty odsetek. Po prostu powtórz obliczenia, aby ustalić harmonogramy spłat co miesiąc.

  Jakie rodzaje pożyczek można amortyzować?

  Zazwyczaj harmonogramy spłat są stosowane w przypadku następujących pożyczek – zwykle pożyczek ratalnych:

 • Kredyt hipoteczny
 • Kredyt samochodowyPożyczka osobistaKredyt studenckiPożyczka biznesowaPożyczki, których nie można amortyzować, obejmują pożyczki pod zastaw domu, wszelkie kredyty odnawialne i karty kredytowe, ponieważ tego rodzaju pożyczki oparte na kredytach nie mają stałych miesięcznych płatności.

  Zadłużenie odnawialne i karty kredytowe nie mają tych samych cech co amortyzowana pożyczka, ponieważ nie mają ustalonych kwot płatności ani stałej kwoty pożyczki.

  Ogólnie rzecz biorąc, jeśli pożyczkodawca poinformuje Cię dokładnie, ile płatności musisz dokonać, aby spłacić pożyczkę, i powie, że każda miesięczna rata będzie miała tę samą kwotę, można ją umorzyć. Jeśli całkowita kwota pożyczki różni się z miesiąca na miesiąc, prawdopodobnie nie będzie można jej spłacić.

  Wskazówki dotyczące amortyzacji pożyczki

  Aby szybciej spłacić amortyzowane pożyczki i całkowicie pozbyć się pożyczki, uczyń te strategie integralną częścią planu spłaty pożyczki:

  • Dodaj dodatkowe dolary do swojej miesięcznej płatności. Jeśli całkowita kwota pożyczki hipotecznej wynosi 100 000 USD, a stała miesięczna rata wynosi 500 USD, dodaj 100 USD lub więcej do każdej miesięcznej raty kredytu hipotecznego, aby spłacić pożyczkę szybciej. Pamiętaj, aby wyznaczyć płatności pożyczkodawcy jako „spłatę kwoty głównej.
  • Dokonaj płatności ryczałtowej . Nie ma prawa, które mówi, że musisz wydać podwyżkę, premię lub spadek. Wykorzystaj dodatkową gotówkę do całkowitej kwoty pożyczki i znacznie zmniejsz kwotę pożyczki i oszczędzaj na odsetkach. Dokonuj płatności co dwa tygodnie . Zamiast spłacać pożyczkę raz w miesiącu, co dwa tygodnie spłacaj połowę kwoty miesięcznej pożyczki. W ten sposób spłacasz 13 miesięcy co 12 miesięcy, spłacając w ten sposób pożyczkę szybciej i oszczędzając duże pieniądze na odsetkach.