Co to jest ulga podatkowa na dziecko i jak się kwalifikujesz w 2020?

17 lutego 2021

19 lutego 2020 15:55 EST

Niektóre z najbardziej skutecznych polityk pomocy społecznej w Ameryce działają na podstawie przepisów podatkowych. Programy takie jak odliczenie podatku dochodowego od dochodów i odliczenie odsetek od kredytu hipotecznego ułatwiły życie milionom podatników, a uprzejma fikcja podatku od wynagrodzeń pomogła zapewnić polityczne przetrwanie ubezpieczeń społecznych i opieki zdrowotnej.

Wśród tych historii sukcesu jest ulga podatkowa na dzieci, polityka pomagająca rodzinom w pokryciu kosztów wychowania dzieci.

A te koszty nie są małe. Według Departamentu Rolnictwa przeciętna amerykańska rodzina zapłaci ponad ćwierć miliona dolarów wychowując jedno dziecko do 18 roku życia, co jest ceną, która nie obejmuje czesnego. Znalezienie opieki nad dziećmi i żonglowanie pracą może jeszcze bardziej zwiększyć tę liczbę, sprawiając, że tradycyjna rodzina jest coraz bardziej niedostępna dla dokładnie tej samej młodej dorosłej populacji, która już boryka się ze słabymi możliwościami zatrudnienia i historycznym długiem z powodu pożyczek studenckich.

Prosta ulga podatkowa nie rozwiąże wszystkich problemów związanych z kosztami studiów i rosnącymi czynszami. Ale może przynajmniej trochę pomóc. Oto jak to działa.

Co to jest ulga podatkowa na dziecko?

Ulga podatkowa na dzieci (CTC) została po raz pierwszy uchwalona w 1997 r. I od tego czasu była kilkakrotnie zwiększana. Jest to ulga podatkowa o wartości do 2000 USD na kwalifikujące się dziecko, zdefiniowane jako osoba pozostająca na utrzymaniu, która nie ukończyła 17 lat na koniec danego roku podatkowego. Dotyczy to większości podatników.

Kredyt zwrotnyJako ulga podatkowa CTC bezpośrednio zmniejsza całkowite zobowiązanie podatkowe. Różni się to od odliczenia podatkowego, które zmniejsza dochód podlegający opodatkowaniu przed obliczeniem podatku.

Ulga podatkowa na dzieci jest ulgą podatkową podlegającą częściowemu zwrotowi. Oznacza to, że jeśli obniży on twoją stawkę podatkową poniżej zera, możesz otrzymać część kredytu jako płatność z IRS. (Uwaga: to nie to samo, co zwrot nadpłaty. Kiedy otrzymasz zwrot za zbyt wysoką płatność w W-2 potrącenie, CTC zwiększy ten zwrot o jeden dolar za dolara).

Zwrot podatku na dziecko wynosi 15% kwalifikujących się zarobków powyżej 2500 USD. Zwrot jest ograniczony do 1400 $. Jak wskazało Centrum Polityki Podatkowej, dzięki tej formule wszyscy rodzice, którzy zarabiają od 2500 do 30 000 USD, otrzymują jedynie częściową pomoc za pośrednictwem CTC.

Rodzice, którzy zarabiają mniej niż 2500 USD rocznie, nie otrzymują żadnej pomocy.

Ograniczenia dochodówUlga podatkowa na dzieci jest dostępna tylko dla podatników, których dochód wynosi 2500 USD lub więcej. Nie obejmuje to dochodów z inwestycji, pomocy publicznej ani zasiłków dla bezrobotnych.

Zaczyna się stopniowo wycofywać dla podatników, którzy zarobili 200 000 USD na Single Filer / 400 000 USD Joint Filer. Przy 280 000 $ Single Filer / 480 000 $ Joint Filer gospodarstwo domowe nie otrzymuje ulgi podatkowej na dzieci.

Przykłady ulg podatkowych na dzieci

Aby zobaczyć, jak ulga podatkowa na dzieci działa w praktyce, przyjrzymy się dwóm przykładom. (Uwaga: te przykłady nie mają żadnego związku z faktycznymi przedziałami podatkowymi. Liczby zostały wybrane w celu ułatwienia demonstracji).

Richard zarobił w zeszłym roku 75 000 dolarów i ma podatek w wysokości 10 000 dolarów. W ciągu roku zapłacił u źródła 12 000 USD. Ma dwoje kwalifikujących się dzieci. W takim przypadku ulga podatkowa na dzieci by się włączyła. Richard zarabia mniej niż próg wycofania, więc otrzyma pełne 2000 dolarów kredytu na każde dziecko. Otrzymuje łącznie 4000 USD ulgi podatkowej, zmniejszając swoje należne podatki do 6000 USD. Ponieważ Richard zapłacił już 12 000 dolarów w ciągu roku, teraz otrzyma z powrotem 6000 dolarów od rządu.

Richard zarobił w zeszłym roku 12 000 dolarów. Nie jest nic winien z tytułu podatków i nic nie zapłacił federalnego podatku dochodowego. Ma jedno kwalifikujące się dziecko. W takim przypadku nastąpiłby ograniczony zwrot podatku na dziecko. Richard zarabia więcej niż wymagane minimum, więc kwalifikowałby się do pełnego kredytu w wysokości 2000 USD. Nie ma jednak żadnego podatku dochodowego do obniżenia. Zamiast tego Richard otrzyma częściowy zwrot pieniędzy. Oblicza się to w następujący sposób:

10 000 – 2 500 $ = 7500 $;

7500 USD x 0,15 = 1125 USD

Richard jest zbyt biedny, więc otrzyma tylko częściową pomoc: 1125 $.

Ulga podatkowa na dzieci a zwolnienie z podatku na dzieci

Ulga podatkowa na dzieci to nie to samo, co zwolnienie z podatku na utrzymaniu.

Historycznie rzecz biorąc, zwolnienie na utrzymaniu osób pozostających na utrzymaniu pozwalało podatnikom na odliczenie podatku za każdą kwalifikującą się osobę na utrzymaniu, w tym dzieci. Było to warte około 4050 dolarów na osobę zależną. Jako odliczenie, zwolnienie pozwoliło Ci odjąć te pieniądze od dochodu podlegającego opodatkowaniu przed obliczeniem ostatecznego należnego podatku.

Począwszy od podatków 2018 (należnych 15 kwietnia 2019) zwolnienie zależne zostało zawieszone. Zamiast tego podatnicy mogą kwalifikować się do ulgi podatkowej na dzieci.

Jak kwalifikować się do ulgi podatkowej na dziecko

Aby kwalifikować się do ulgi podatkowej, Twoje dziecko musi spełniać następujące wymagania:

  • Musiałeś je odebrać jako osobę na utrzymaniu.
  • Musi to być Twoje dziecko lub musisz być ich prawnym opiekunem. Pamiętaj, że pokrewne dzieci, takie jak rodzeństwo i kuzyni, kwalifikują się do tego kredytu, o ile jesteś ich opiekunem i ubiegasz się o nie jako na utrzymaniu z podatków.Na koniec danego roku podatkowego muszą mieć ukończone 16 lat.Musieli mieszkać z Tobą lub pod Twoją opieką przez co najmniej pół roku i zapewnić nie więcej niż połowę własnego wsparcia finansowego w tym czasie.Muszą być legalnym obywatelem, obywatelem lub rezydentem USA.Musieli mieć numer ubezpieczenia społecznego w roku, za który się ubiegają.Zmiany w podatkach 2019

    Kongres wprowadził kilka zmian w ulgach podatkowych na dzieci. Oprócz wykorzystania tego kredytu do całkowitego zastąpienia zwolnienia zależnego, inne zmiany obejmują:

    • Limit kredytu wzrósł do 2000 USD. Wcześniej było to 1000 dolarów.
    • Większa część ulgi podatkowej na dzieci została zwrócona. Wcześniej zwrot był dokonywany niezależnie od kredytu i był mniejszy.Podatnicy mogą teraz ubiegać się o ulgę w wysokości 2500 USD uzyskanego dochodu. Wcześniej próg zwrotu wynosił 3000 USD.Dodano dochód dla innych osób na utrzymaniu. Jest to powiązana ulga podatkowa o wartości 500 USD na każde dziecko niebędące dzieckiem, o które się ubiegasz.Dodano wymóg posiadania przez dziecko numeru ubezpieczenia społecznego.Podwyższono progi wycofania. Celem CTC w przeszłości była pomoc rodzinom w trudnej sytuacji. W rezultacie przed rokiem podatkowym 2018 kredyt zaczął się stopniowo wycofywać i wynosił 75 000 USD Single Filer / 110 000 USD Joint Filer. Począwszy od roku podatkowego 2018, kredyt zaczyna się stopniowo wycofywać w wysokości 200 000 USD na pojedynczy filtr / 400 000 USD na wspólny filtr.Podczas gdy rodziny zarabiające prawie pół miliona dolarów rocznie mogą ubiegać się o ten kredyt, ci, którzy w ogóle nie zarabiają, nie mogą. Podatnik musi zarobić co najmniej 2500 USD, aby kwalifikować się do ulgi podatkowej i nie może otrzymać pełnej wartości tej ulgi, dopóki nie zarobi co najmniej 30000 USD.