Co to jest ulga podatkowa na dzieci?

(Zwrot podatku 2016)

Category: Jeśli Możesz
17 lutego 2021

Jeśli kwalifikujesz się do ulgi podatkowej na dzieci w 2016 r., Będzie to bezpośrednie zmniejszenie twojego federalnego obowiązku podatkowego. Innymi słowy, obniży kwotę, którą możesz być zobowiązany zapłacić rządowi. Kredyt na zeznania podatkowe za 2016 r. Wynosi do 1000 USD na każde kwalifikujące się dziecko.

Aby kwalifikować się do ulgi podatkowej na dziecko, MUSISZ (i dziecko) mieć numer identyfikacji podatkowej nie później niż w terminie składania zeznania podatkowego za 2016 r. (Obejmuje to przedłużenia). Więc to strata czasu, próbując nawet dostać ten kredyt, jeśli wiesz, że ty i dziecko nie macie numeru identyfikacji podatkowej w tym terminie.

Aby zostać uznanym za kwalifikujące się dziecko, musi zdać sześć testów, a są to: wiek, związek, wsparcie, osoba pozostająca na utrzymaniu, obywatelstwo i miejsce zamieszkania.

Puść każdy…

Kwalifikacja do 6-punktowej ulgi podatkowej na dziecko

1. Wiek: każde dziecko musiało mieć mniej niż 17 lat na koniec 2016 roku, aby mieścić się w granicy wieku ulgi podatkowej na dzieci. Nie, jeśli, i czy ale. Więc jeśli pod koniec 2016 roku mieli 17 lat lub więcej, nie ma znaczenia, czy było to tylko jeden dzień, nie kwalifikują się.

2. Związek: Kwalifikującym się dzieckiem może być Twój syn, córka, rodzeństwo, krewny, pasierb, przyrodni brat, przybrane dziecko, wnuk, wnuczka lub jakikolwiek inny małoletni, który głównie polegał na tobie w zakresie wsparcia.

3. Wsparcie: W 2016 r. Dziecko nie mogło zapewniać więcej niż połowy własnego utrzymania.

4. Osoba pozostająca na utrzymaniu: aby dziecko było na utrzymaniu, należy ubiegać się o zasiłek na utrzymaniu w zeznaniu podatkowym za 2016 rok.

5. Obywatelstwo: Aby się zakwalifikować, dziecko musi być obywatelem USA, obywatelem USA lub obcokrajowcem zamieszkałym w USA. I musieli mieć ten status w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku.

UWAGA: Istnieją wyjątki od tej reguły, takie jak nieobecność w domu Ciebie lub dziecka z powodu szczególnych okoliczności, takich jak hospitalizacja, służba wojskowa, szkoła, areszt dla nieletnich, wakacje, biznes itp. Istnieją również inne wyjątki, które mogą przechyl się na swoją korzyść, więc pamiętaj, aby szczegółowo omówić tę kwestię ze swoim księgowym lub doradcą podatkowym.

6. Miejsce zamieszkania: w 2016 roku dziecko musi mieszkać z Twoim dzieckiem przez ponad pół roku.

Limit podatku na dziecko

Kredyt ma ograniczenia, jeśli zmodyfikowany skorygowany dochód brutto przekracza określoną kwotę. Całkowita kwota, od której rozpoczyna się wycofywanie, różni się w zależności od statusu rozliczenia podatkowego. W przypadku podatników, którzy są małżeństwami składającymi wniosek wspólnie , stopniowe wycofywanie rozpoczyna się od 110 000 USD . W przypadku podatników będących w związku małżeńskim którzy składają osobne oświadczenie, wycofanie rozpoczyna się od 55 000 USD . A w przypadku osób samotnych i wszystkich innych podatników wycofanie zaczyna się od 75 000 USD . Ponadto ulga podatkowa na dzieci jest często ograniczona kwotą podatku dochodowego, a także alternatywnym minimalnym podatkiem, który możesz być winien.

Pamiętaj, że jeśli otrzymujesz mniej niż pełną ulgę podatkową na dzieci, możesz również mieć prawo do skorzystania z tak zwanego „dodatkowego kredytu podatkowego na dzieci. Ten dodatkowy kredyt może bardzo dobrze skutkować uzyskaniem zwrotu podatku – nawet jeśli nie jesteś winien żadnych podatków. Więc zdecydowanie sprawdź to!

Zaopiekowałeś się dzieckiem w 2016 roku, więc zdecydowanie nie śpij z wnioskiem o ulgę podatkową na dziecko – jeśli możesz ją otrzymać! Bo jeśli tego nie zgłosisz, nie oczekuj, że IRS zapuka do twoich drzwi, mówiąc, że są ci winni pieniądze. To się nie wydarzy.