Co to jest sekurytyzacja kredytu hipotecznego?

Category: Stopę Procentową
17 lutego 2021

Powiązane artykuły

W artykule z 2004 r. Z Washington DC, think tanku Financial Policy Forum, nazwał sekurytyzację kredytów hipotecznych największą innowacją finansową ostatnich 30 lat. Z drugiej strony, za kryzys systemu finansowego w 2007 i 2008 r. Przynajmniej częściowo odpowiedzialna była sekurytyzacja kredytów hipotecznych przez przedsiębiorstwa finansowe. Niezależnie od tego, czy skutki będą nadal pozytywne, czy negatywne, proces sekurytyzacji kredytów hipotecznych jest integralną częścią branży hipotecznej.

Identyfikacja

Proces sekurytyzacji kredytów hipotecznych polega na łączeniu poszczególnych kredytów hipotecznych o podobnych cechach w puli i sprzedaży dłużnych papierów wartościowych, które są oprocentowane od spłaty kapitału z puli kredytów hipotecznych. Sekurytyzacja zamienia niepłynne aktywa poszczególnych kredytów hipotecznych w zbywalne papiery wartościowe, które można kupić. sprzedawane i sprzedawane na rynkach wtórnych.

Znaczenie

Proces sekurytyzacji pozwala inicjatorom hipotecznym na sprzedaż kredytów hipotecznych z ich ksiąg i wykorzystanie pieniędzy na udzielenie większej liczby pożyczek. Jeśli inicjator kredytu hipotecznego udzieli właścicielowi domu hipoteki w wysokości 300 000 dolarów na 6 procent. Jeśli firma pożyczkowa zachowa hipotekę, pobierze prowizję w wysokości 1 procent lub więcej i 6 procent do czasu spłaty kredytu. Jeśli firma pożyczkowa sprzeda pożyczkę do puli hipotecznej, może ponownie pożyczyć 300 000 USD i pobrać więcej opłat. Sekurytyzacja kredytów hipotecznych umożliwia pożyczkodawcom dalsze odzyskiwanie pieniędzy z pożyczki na rzecz właścicieli domów bez zatrzymywania aktywów pożyczkowych w ich księgach.

Funkcjonować

Największymi emitentami papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką są agencje quasi-rządowe Fannie Mae, Freddie Mac i Ginnie Mae. Agencje te przyjmują kredyty hipoteczne zatwierdzone w ramach programów ubezpieczeń hipotecznych FHA i łączą je w papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką. Wymóg, aby kredyty hipoteczne objęte ubezpieczeniem FHA były zgodne z określonym zestawem wytycznych, umożliwia tym agencjom konsolidację dużej liczby kredytów hipotecznych w każdej puli, która jest następnie dzielona i sprzedawana jako zabezpieczenia hipoteczne. Istnieją prywatne firmy finansowe, które łączą kredyty hipoteczne, które nie są zgodne ze standardami FHA i emitują papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką z tych pul.

Rodzaje

Istnieją dwa rodzaje papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką. Hipoteczne papiery wartościowe to bezpośredni udział w wierzytelnościach określonej puli. Właściciele przenoszonych papierów wartościowych otrzymują miesięczne płatności stanowiące proporcjonalną część płatności odsetek i kwoty głównej otrzymanych przez pulę. Papiery wartościowe typu pass-through nie mają określonego terminu zapadalności, ponieważ spłata kapitału następuje przy każdej miesięcznej płatności. Zabezpieczone zobowiązania hipoteczne – OZZ – to hipoteczne papiery wartościowe, w przypadku których pula kredytów hipotecznych jest podzielona na oddzielne sekcje lub transze. Każda transza może mieć własny termin zapadalności, stopę procentową i rating kredytowy. Transze uprzywilejowane są bezpieczniejsze niż transze podporządkowane. Rządowe agencje kredytów hipotecznych emitują wyłącznie papiery wartościowe typu pass-through. Programy CMO są opracowywane przez prywatne firmy zajmujące się sekurytyzacją kredytów hipotecznych.

Rozważania

Dla właścicieli domów sekurytyzacja kredytów hipotecznych oznacza, że ​​ich kredyt hipoteczny nie należy do jednego kredytodawcy. Pożyczka jest częścią puli należącej do inwestorów. Firma świadcząca usługi hipoteczne jest odpowiedzialna za zbieranie spłat kredytu hipotecznego i wysyłanie ich do puli. Dla inwestorów hipoteczne papiery wartościowe typu pass-through emitowane przez Fannie, Freddie i Ginnie Mae to papiery wartościowe o ratingu AAA, które często oferują bardziej atrakcyjne oprocentowanie niż porównywalne obligacje skarbowe. Kompromisem jest brak określonej daty zapadalności.