Co to jest kredyt dochodowy i czy się kwalifikuję?

Category: Przez Ciebie
17 lutego 2021

Kredyt dochodowy jest świadczeniem dla osób pracujących i mających dochody niskie lub umiarkowane. Aby się zakwalifikować, musisz złożyć zeznanie podatkowe. Oto przegląd zasad dotyczących tego kredytu i wymagań dotyczących jego otrzymania.

Co to jest kredyt dochodowy?

Kredyt zarobkowy (EIC) to ulga podatkowa dostępna dla podatników o niskich i średnich dochodach. Kredyt może być wart do 6557 USD w 2019 r. I do 6660 USD w 2020 r. Ulga podatkowa jest lepsza niż odliczenie od podatku, ponieważ stanowi bezpośrednie zmniejszenie kwoty należnego podatku.

EIC została wdrożona, aby zrównoważyć wpływ podatków na ubezpieczenia społeczne na podatników o niskich i umiarkowanych dochodach i zachęcić ich do pracy.

Czy kwalifikuję się do kredytu zarobkowego?

Aby kwalifikować się do kredytu z tytułu zarobków:

 • Musisz złożyć wniosek jako osoba samotna lub w związku małżeńskim wspólnie. Nie możesz złożyć osobnego wniosku jako małżeństwo.
 • Musisz mieć dochód z tytułu zatrudnienia lub samozatrudnienia.Nie możesz zarobić powyżej określonej kwoty dochodu z inwestycji w ciągu roku. W 2019 r. Kwota ta wynosi 3600 USD, w 2020 r. Jest to 3650 USD.Nie można złożyć formularza 2555 w sprawie dochodów uzyskanych za granicą ani formularza 2555-EZ w przypadku wykluczenia z dochodów zagranicznych.Należy pamiętać, że istnieją specjalne zasady dla duchownych lub wojskowych, a także dla osób z określonymi niepełnosprawnościami lub mających dzieci z określonymi niepełnosprawnościami.W roku podatkowym 2020 skorygowane limity dochodu brutto do uzyskania ulgi wynoszą:

  Maksymalne kwoty kredytu na 2020 rok to:

  • 6660 $ z trojgiem lub więcej kwalifikujących się dzieci
  • 5920 $ z dwójką kwalifikujących się dzieci3,584 $ z jednym kwalifikującym się dzieckiem538 $ bez kwalifikujących się dzieciAby uzyskać informacje na temat limitów kredytu z tytułu dochodów zarobionych w 2019 r. I powiązanych informacji, zapoznaj się z publikacją IRS 596.

   Zasady dotyczące kwalifikujących się dzieci i kredytu z tytułu zarobków są następujące:

  • Muszą mieć ważny numer ubezpieczenia społecznego.
  • Związek musi być z dzieckiem, pasierbem, dzieckiem adoptowanym lub wnukiem, jeśli są dziećmi któregokolwiek z tych dzieci.Może to być również rodzeństwo, przyrodnie rodzeństwo, przyrodnie rodzeństwo lub potomek któregokolwiek z nich, na przykład siostrzenica lub siostrzeniec.Pod koniec roku, w którym składane są dokumenty, dziecko musi być młodsze od Ciebie (lub Twojego współmałżonka, jeśli zgłasza się wspólnie) i poniżej 19 lat. Limit wieku wynosi 24 lata, jeśli uczą się w pełnym wymiarze godzin.Jeśli dziecko było trwale niepełnosprawne pod koniec roku zgłoszenia, nie ma ograniczeń wiekowych.Dziecko musi mieszkać z Tobą (lub Twoim współmałżonkiem) w USA przez co najmniej pół roku.Tylko jedna osoba może ubiegać się o dziecko. Zasady te są skomplikowane i jeśli dotyczy to Twojej sytuacji, zapoznaj się z zasadami IRS dotyczącymi tej sytuacji.Jak złożyć wniosek o kredyt dochodowy

   Aby ubiegać się o kredyt dochodowy, należy złożyć federalne zeznanie podatkowe. Należy złożyć harmonogram EIC i dołączyć go do deklaracji federalnej. Harmonogram ten zawiera prośbę o podanie informacji o kwalifikującym się dziecku, jeśli ubiegasz się o jedno.

   Kroki do obliczenia kredytu zarobkowego za rok 2019 rozpoczynają się na stronie 38 instrukcji do formularza 1040. Będziesz musiał przejrzeć arkusze, a następnie wprowadzić wynik na nowym, skróconym formularzu 1040.

   Przed przystąpieniem do tego IRS sugeruje przygotowanie następujących informacji:

  • Informacje / weryfikacja ubezpieczenia społecznego dla osób, których dotyczy zwrot.
  • Daty urodzenia wszystkich osób, które zostaną wymienione na zwrocie.Kopie federalnych i stanowych deklaracji z poprzedniego roku.Oświadczenia dotyczące wszystkich rodzajów otrzymywanych dochodów, takich jak 1099, W-2, ubezpieczenie społeczne, bezrobocie, dochody z inwestycji, dochody z samozatrudnienia i inne odpowiednie źródła.Wszystkie rejestry wydatków, takie jak odsetki od kredytu hipotecznego, zapłacone podatki od nieruchomości, a także wszelkie rejestry wydatków biznesowych, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą.Wszystkie formularze 1095 (A, B lub C) dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego.Informacje bankowe ułatwiające bezpośrednie wpłacenie zwrotu podatku.Informacje o wszelkich poniesionych przez Ciebie kosztach opieki nad dzieckiem na utrzymaniu.Jeśli w poprzednich latach podatkowych odmówiono przyznania kredytu dochodowego, możesz złożyć formularz 8862 wraz z tym zeznaniem podatkowym, prosząc IRS o ponowne wypełnienie tego formularza. Możesz również ubiegać się o zwrot dochodu zarobionego na zeznaniach z poprzednich lat, jeśli ich nie złożyłeś.

   Jeśli uważasz, że kwalifikujesz się do uzyskania kredytu dochodu wypracowanego, powinieneś zebrać informacje i wypełnić arkusze. Co masz do stracenia?