Co to jest konto powiernicze?

Category: Mogą Pomóc
17 lutego 2021

Powinieneś wiedzieć, co to jest konto powiernicze, ponieważ pewnego dnia może się przydać.

Prawdopodobnie zaszedłeś daleko w życiu, nie wiedząc, czym naprawdę jest konto powiernicze, ale zaufanie może ci dobrze pomóc w planowaniu finansowym, oszczędzając tobie lub twoim bliskim dużo pieniędzy. Istnieją różne rodzaje trustów o różnych celach. Przejrzyjmy je.

Trust to umowa, w ramach której czyjeś aktywa są przechowywane i być może zarządzane przez kogoś innego („powiernika) w imieniu jednego lub większej liczby beneficjentów. Co więcej, powiernik podlega standardom powierniczym, co oznacza, że ​​musi on stawiać interes beneficjentów na pierwszym miejscu, przed swoim lub innymi osobami. Musi również szanować warunki zaufania.

Najprostszym przykładem rachunku powierniczego jest rachunek powierniczy, w przypadku którego konto jest zakładane w banku lub firmie powierniczej, aby instytucja działająca jako powiernik mogła wykonywać określone czynności w imieniu właściciela rachunku. Na przykład, przy zakupie domu można założyć konto powiernicze, aby bank kredytu hipotecznego zapłacił podatki od nieruchomości i ubezpieczenie domu.

Istnieje wiele innych rodzajów trustów, które mogą być szczególnie przydatne przy planowaniu spadku, ponieważ zazwyczaj omijają proces spadkowy i mogą szybciej dostarczać aktywa beneficjentom. Mogą również zapewnić oszczędności podatkowe, większą kontrolę i prywatność. (Proces spadkowy jest publiczny.)

Nie myl jednak trustów z testamentami. Powiernictwo zwykle istnieje w celu pokrycia jednego lub większej liczby określonych aktywów, takich jak nieruchomość lub polisa ubezpieczeniowa, podczas gdy testament obejmuje wszystko inne, aż do skarpet zmarłego. Testament może również obejmować jeden lub więcej trustów określonego rodzaju. Niedługo do tego dojdziemy.

Niektóre fundusze powiernicze mogą pomóc w korzystnym przekazaniu aktywów dzieciom lub wnukom.

Rodzaje trustów

Istnieją dwa kluczowe rodzaje trustów – trustów żywych (zwanych również trustami „inter vivos) i trustów testamentowych. Ponadto trust może być odwołalny lub nieodwołalny.

Żywe zaufanie zaczyna obowiązywać, gdy osoba, która je utworzyła, wciąż żyje i na ogół omija proces spadkowy. Testamentowe zaufanie wchodzi w życie, gdy stwórca umiera; nie omija spadków.

Jak można się domyślić, zaufanie, które można odwołać, to zaufanie, które można odwołać – anulować – lub zmienić po sfinalizowaniu. Nieodwołalne zaufanie, gdy zostanie sfinalizowane, jest naprawdę ostateczne. Trusty testamentowe są generalnie odwoływalne do czasu śmierci ich twórcy („udzielającego), ponieważ nie wchodzą w życie do tego czasu.

Oto kilka przykładów typowych relacji zaufania:

  • Odwołalny żywy trust: jest to umowa, która często jest tworzona w celu uniknięcia procesu spadkowego po śmierci koncesjodawcy. W tym momencie zwykle stanie się nieodwołalne. Grantodawca jest często powiernikiem w tych trustach, zarządzającym aktywami aż do śmierci, po czym można wyznaczyć następcę powiernika. Ten rodzaj trustu podlega podatkom od nieruchomości i nie jest sposobem ich uniknięcia.
  • Nieodwołalne żywe zaufanie: ten rodzaj zaufania jest często używany w celu przeniesienia aktywów na inną osobę lub podmiot. Usuwa aktywa z majątku koncesjodawcy, zmniejszając w ten sposób lub eliminując podatki od nieruchomości. To atrakcyjna perspektywa, ale wymaga od koncesjodawcy rezygnacji z kontroli aktywów przed śmiercią i nie pozwala na zmiany w układzie. Zaufanie dziecka testamentowego: jest to powszechny sposób, w jaki ludzie pozostawiają aktywa (takie jak gotówka) dla dzieci, zazwyczaj w drodze testamentu. Polega ona na wyznaczeniu powiernika, który będzie zarządzał aktywami do momentu osiągnięcia określonego wieku przez dziecko lub dzieci. Ponieważ dziedziczenie przez dzieci dużej ilości pieniędzy lub innego majątku, gdy są jeszcze dziećmi, nie ma sensu, rozwiązanie to pozwala na tymczasowe zarządzanie aktywami w ich imieniu. Fantazyjne

    zaufanie Powyższe konta powiernicze nie są jedynymi, jakie istnieją. Istnieją fundusze powiernicze „dynastii, które pomijają pokolenia, umożliwiając przekazanie aktywów zwolnionych od podatku beneficjentom, którzy są co najmniej o dwa pokolenia młodsi od ciebie, takim jak wnuki. Istnieją również trusty, które pozwalają ci usunąć pewne aktywa z twojego majątku, takie jak wypłaty z ubezpieczenia na życie lub dom.

    Istnieje wiele innych możliwości, z których każda ma inny cel oraz inne zalety i wady.

    Termin „dziecko funduszy powierniczych może sprawić, że założysz, że fundusze powiernicze są przeznaczone głównie dla bogatych. To dalekie od prawdy. Są naprawdę dla tych, którzy chcą strategicznie podchodzić do swoich aktywów.

    Rozważ skonsultowanie się z doradcą finansowym lub specjalistą od planowania nieruchomości, aby zbadać fundusze powiernicze i rachunki, które mogą ci dobrze służyć, oszczędzając sobie i / lub beneficjentom pieniędzy i kłopotów.