Co to jest firma zajmująca się pakietem kredytów hipotecznych

Category: Fico Score
17 lutego 2021

A. Wniosek kredytowy

Pięć głównych czynników, które kwalifikują klienta do kredytu hipotecznego, to:

a) Dochód.

b) Długi.

c) Historia zatrudnienia.

d) Historia kredytowa.

e) Wartość żądanej właściwości.

Te pięć czynników służy jako podstawa do określenia prawdopodobieństwa, że ​​wnioskodawca zostanie przyjęty na kredyt hipoteczny, oraz stopy, po jakiej pożyczka zostanie zaoferowana.

Na wielu etapach tego procesu wniosek potencjalnego pożyczkobiorcy zostanie poddany wstępnej ocenie, a także ponownej ocenie.

W dużej mierze bankierzy-brokerzy oprą kredyt potencjalnego pożyczkobiorcy na tak zwanym FICO Score , akronimie Fair Isaac Credit Organisation, który zasadniczo jest oceną kredytową konsumenta używaną do określenia prawdopodobieństwa spłaty rachunki. Obejmuje historię kredytową pożyczkobiorcy w jedną liczbę.

B. Wskaźnik zadłużenia

Oceniając kredyt wnioskodawcy, ważne jest, abyś jako bankier-makler rozumiał pojęcie wskaźnika zadłużenia. Zasadniczo wskaźnik zadłużenia to procent zadłużenia osobistego w porównaniu z poziomem dochodów. W idealnym scenariuszu stawka będzie mniejsza niż jeden. Za każdym razem, gdy wskaźnik jest niższy niż jeden, jednostka powinna mieć wystarczające fundusze na spłatę długu, jednocześnie nie rezygnując z regularnych płatności za media, żywność, oszczędności i rozrywkę.

Osoby o wskaźniku wyższym niż jeden zwykle nie spłacają stałych długów, nie mówiąc już o próbach pokrycia regularnie występujących wydatków, na przykład mediów.

W idealnym przypadku pożyczkodawcy poszukują wskaźników zadłużenia około 1: 3. Ponieważ liczba ta oznacza, że ​​dana osoba ma około 30% więcej pieniędzy niż jest wymagane na pokrycie długów, pożyczkodawcy uważają to za bezpieczny margines, ponieważ jest mało prawdopodobne, aby pożyczkobiorca sięgnął po swoje pieniądze hipoteczne, aby zapłacić rachunki.

C. Wstępna kwalifikacja

W branży kredytów hipotecznych istnieją dwa wstępne etapy procesu kwalifikacji, kwalifikacja wstępna i zatwierdzenie wstępne.

Chociaż wstępna kwalifikacja jest nieformalnym sposobem na uzyskanie przez pożyczkobiorcę szacunkowej kwoty, jaką może pożyczyć, nie gwarantuje ona ani pożyczki, ani kwoty pożyczki ani stopy procentowej.

Aby wstępnie zakwalifikować osobę do pożyczki hipotecznej, pośrednik bankowy oceni osobę na podstawie jej dochodów, zadłużenia, kredytu, zatrudnienia i informacji o aktywach. Uwaga: W niektórych przypadkach pożyczkodawca może poprosić o pozwolenie na prowadzenie historii kredytowej wnioskodawcy.

W pewnych okolicznościach potencjalni pożyczkobiorcy mogą uzyskać wstępną kwalifikację przez telefon, po prostu rozmawiając z pożyczkodawcą i przekazując im swoje dochody, długoterminowe długi oraz kwotę, którą mogą wykorzystać na poczet zaliczki. Pożyczkodawcy mają możliwość wcześniejszej kwalifikacji potencjalnych pożyczkobiorców po określonej stopie procentowej na z góry określony okres.

Uwaga: ramy czasowe, w których pożyczkodawcy mają możliwość rozłożenia płatności, obejmują: okresy 30, 15 i 10 lat.

Uwaga: strony internetowe oferujące kredyty hipoteczne również oferują usługi wstępnej kwalifikacji, które są przeprowadzane wyłącznie przez Internet.

Jeśli chodzi o kwalifikacje wstępne, po prostu dlatego, że poprosiliśmy o wycenę, nie ma się obowiązku zaciągnięcia kredytu. Przedstawione informacje są raczej postrzegane jako niezweryfikowane, a zatem stwarzają jedynie prawdopodobieństwo pozyskania żądanych środków.

Nadrzędnym pomysłem z kwalifikacją wstępną jest przedstawienie potencjalnemu pożyczkobiorcy poczucia kwoty, do której może mieć dostęp (a tym samym, ile domu będzie mógł kupić), stawki, jaką będzie musiał zapłacić, aby pożyczyć takie środki ; oraz szacunkowy czas potrzebny na spłatę pożyczki.

D. Wstępne zatwierdzenie

W przeciwieństwie do etapu wstępnej kwalifikacji, który oferuje jedynie możliwy scenariusz pożyczki, wstępne zatwierdzenie zapewnia gwarancję finansowania.

Ponieważ wstępne zatwierdzenie jest stanowczym zobowiązaniem pożyczkodawcy do zapewnienia określonej kwoty w dolarach na zakup nieruchomości, proces uzyskiwania takiej niezachwianej pewności jest znacznie bardziej pracochłonny (chociaż o wiele bardziej rozstrzygający) niż etap wstępnej kwalifikacji.

W ramach etapu wstępnego zatwierdzenia pożyczkodawca chce uzyskać dokumenty prawne dotyczące zarobków, długów i historii kredytowej danej osoby, w skrócie, pełnego przeglądu jej historii finansowej. Podsumowując, od potencjalnego kredytobiorcy oczekuje się udokumentowania swoich dochodów, stażu pracy i źródła wpłaty zaliczki.

W ramach procesu wstępnego zatwierdzenia pożyczkodawca niezmiennie zamawia raport kredytowy na temat osoby fizycznej (od jednej z trzech największych agencji kredytowych, Equifax, Experian i / lub Trans Union).

Podczas gdy niektórzy pożyczkobiorcy najpierw kupują nieruchomość, a następnie ubiegają się o wstępne zatwierdzenie, inni decydują się najpierw na próbę uzyskania wstępnego zatwierdzenia hipoteki na dom, a następnie, w oparciu o kwotę, którą pożyczkodawca może być skłonny zastawić, kupują nieruchomość w obrębie sąsiedztwo określonej kwoty w dolarach.

Po zlokalizowaniu nieruchomości będącej przedmiotem zainteresowania, wstępne zatwierdzenie umożliwia potencjalnemu nabywcy domu wykazanie poziomu zaangażowania wobec sprzedającego. W kontaktach ze sprzedającym status przed zatwierdzeniem daje kupującym przewagę nad tymi, którzy nie otrzymali wstępnej zgody na kredyt hipoteczny.

To coś więcej niż tylko potwierdzenie zamiaru kupującego co do zakupu, wstępna akceptacja oznacza zobowiązanie kupującego i środki niezbędne do przeprowadzenia sprzedaży, a tym samym daje mu dodatkową siłę negocjacyjną.

E. Składanie oferty

Gdy pożyczkobiorca zostanie wstępnie zatwierdzony do zaciągnięcia pożyczki, może wyjść na zakupy do domu z bardzo jasnym wyczuciem ilości dostępnych środków. Po znalezieniu domu swoich marzeń mogą przygotować się do złożenia sprzedawcy oferty. Zazwyczaj sugeruje się, aby przed złożeniem oferty kupujący skonsultował się z osobą znającą się na nieruchomościach, na temat tego, ile może zaoferować.

Ponieważ istnieje wiele, wiele czynników, takich jak stan rynku nieruchomości, lokalizacja, stan i wielkość domu, czas, przez jaki dom był na rynku, oraz poziom komfortu w zakresie kwot, które kupujący jest skłonny zapłacić pożyczyć i inne. Ważne jest, aby pożyczkobiorca miał jasne zamiary, podając kwotę, jaką jest gotów zapłacić za nieruchomość.

Po złożeniu oferty, w przypadku odrzucenia oferty przez sprzedającego, kupujący w drodze szeregu trwających negocjacji może zdecydować o podwyższeniu oferty lub odstąpieniu od rozpatrzenia.

Po przyjęciu oferty, aby poinformować pożyczkodawcę o wartości nieruchomości, kupujący (pożyczkobiorca) będzie musiał przeprowadzić wycenę. W sformalizowanym piśmie oceniający przedstawia swoje ustalenia potencjalnemu pożyczkodawcy.

F. Ustalenie kwoty kredytu hipotecznego i zaliczki

Po zapoznaniu się z wartością nieruchomości, jako bankier-makler jesteś odpowiedzialny za określenie rzeczywistej kwoty kapitału hipotecznego (tradycyjnie nie więcej niż 80% wartości nieruchomości). Wymagana jest wtedy zaliczka na pokrycie 20% różnicy między wartością nieruchomości a kwotą kredytu hipotecznego.

Zwykle pożyczkobiorca musi mieć możliwość wpłacenia zaliczki w gotówce przed sfinalizowaniem kredytu hipotecznego.

Jako bankier-broker ważne jest, aby zweryfikować źródło zaliczki pożyczkobiorcy. Oznacza to, że poza zwykłym otrzymaniem środków od pożyczkobiorcy, warto dowiedzieć się, skąd pochodzą środki, na przykład z prezentu lub z oszczędności.

Rozumowanie jest takie, że jeśli pożyczkobiorca może udokumentować, że fundusze pochodzą z jego osobistych oszczędności, to wskazuje to na jego siłę jako pożyczkobiorcy. Dodatkowo, jeśli potrafią zweryfikować, czy na koncie znajdują się dodatkowe środki (rezerwy), to pozytywnie odbija się to na ich zdolności do dokonywania przyszłych spłat kredytu hipotecznego. [v]

G. Zmienne i zablokowane stopy procentowe

Próbując określić stopę procentową kredytu, bankier-makler oprze takie dane na: a) tym, czy kredyt jest kredytem hipotecznym o stałym oprocentowaniu, czy o zmiennej stopie procentowej oraz b) aktualnym stanie rynku finansowego.

Jeśli pożyczkobiorca wybrał hipotekę o stałym oprocentowaniu, jego oprocentowanie będzie określane jako stałe lub zablokowane, podczas gdy w przypadku kredytu hipotecznego o zmiennej stopie oprocentowanie będzie zmienne.

Płynność, podobnie jak w przypadku kredytów hipotecznych o zmiennym oprocentowaniu, wskazuje, że odpowiednia stopa procentowa nie jest zablokowana, ale raczej jej stopa zmienia się w zależności od ruchów na rynkach finansowych. Dlatego też, gdy pożyczkobiorca idzie zaciągnąć kredyt hipoteczny, w celu ustalenia odpowiednich opłat pośrednik bankowca ma możliwość zablokowania stopy procentowej na etapie obsługi.

Zasadniczo gwarancja zablokowanej stopy procentowej chroni pożyczkobiorcę przed wzrostem stóp procentowych w okresie, od którego pożyczkobiorca zostaje zatwierdzony do zaciągnięcia pożyczki hipotecznej, aż do momentu sfinalizowania pożyczki.

Okresy blokady mogą trwać od 10 dni do sześciu miesięcy. Wnioskodawcy często mogą płacić dodatkowe opłaty, aby utrzymać zablokowaną stopę procentową przez nieco dłuższy czas.

Uwaga: koncepcja zablokowanych stóp procentowych ma zastosowanie tylko do okresu obsługi kredytu hipotecznego. Nie jest kontynuowana po udostępnieniu pożyczki pożyczkobiorcy. Pisemna umowa pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą na czas określony, w której pożyczkodawca będzie utrzymywał określoną stopę procentową, punkt początkowy i / lub punkty dyskontowe.