Co się stanie, jeśli nie spłacę kredytu hipotecznego

Category: Ogólnie Rzecz
17 lutego 2021

W przypadku niewielkiej szansy, że masz drugi kredyt hipoteczny na swój dom i zalegasz z płatnościami, drugi kredytodawca może zrezygnować lub prawdopodobnie nie zrezygnuje, w zależności od wartości Twojego domu. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, co się stanie, jeśli przestaniesz spłacać kolejny kredyt hipoteczny i kiedy ten pożyczkodawca może zdecydować o zainicjowaniu rezygnacji.

Kolejny kredyt hipoteczny to pożyczka, którą zaciągasz wykorzystując swój dom jako zabezpieczenie, która jest podrzędna w stosunku do innej hipoteki (pierwszej hipoteki). Kilka typowych przykładów drugich kredytów hipotecznych to pożyczki pod zastaw domu i linie kredytowe pod zastaw domu (HELOC).

Zastaw seniora, na przykład pierwsza hipoteka, przejmuje mniejszy zastaw, na przykład kolejną hipotekę. Potrzeba określa, który pożyczkodawca otrzyma zapłatę przed różnymi pożyczkodawcami po sprzedaży wywłaszczenia. (Dowiedz się coraz więcej o potrzebie zastawu).

O priorytecie decyduje data nagraniaGeneralnie o potrzebie decyduje data wpisania hipoteki lub innego zastawu do wojewódzkiej ewidencji gruntów. Pomimo faktu, że kilka zastawów, takich jak zastawy na podatek od nieruchomości, ma automatyczną przewagę nad zasadniczo wszystkimi wcześniejszymi zastawami. Pierwsze kredyty hipoteczne, zgodnie z zaleceniami nazwy, są zazwyczaj rejestrowane jako pierwsze, a następnie zajmują pierwsze miejsce pod zastaw. Drugie kredyty hipoteczne są zwykle rejestrowane od razu i znajdują się w ten sposób na drugiej pozycji. Zastawy na orzeczeniu, jeśli takie istnieją, są często podrzędne w stosunku do pierwszej hipoteki i prawdopodobnie kolejnej hipoteki, jak również być może innych zastawów z orzeczenia, które zostały niedawno zarejestrowane przez różnych wierzycieli. (Dowiedz się stopniowo, kiedy wierzyciel może postawić zastaw na Twojej nieruchomości).

Co się stanie z priorytetem drugiego kredytu hipotecznego, jeśli refinansujesz pierwszy kredyt hipoteczny?W przypadku braku możliwości refinansowania pierwszego kredytu hipotecznego, ten pożyczkodawca zażąda od drugiego kredytodawcy podpisania umowy podporządkowania. Drugi posiadacz hipoteki w umowie podporządkowania wyraża zgodę na podporządkowanie swojej pożyczki pożyczce refinansowanej. Umowa podporządkowania pozwala pożyczce refinansowanej (najnowszej pożyczce), która byłaby podporządkowana według daty kroniki, odbijać się w szeregu i zająć miejsce pierwszego pożyczkodawcy w dość krótkim czasie.

Co się dzieje, gdy nie spłacasz drugiego kredytu hipotecznego?

Pożyczkodawca może zdecydować o wywłaszczeniu, gdy pożyczkobiorca zostanie potępiony w sprawie swojego kredytu hipotecznego, niezależnie od tego, czy jest to pierwszy, czy kolejny kredyt hipoteczny. W przypadku, gdy nie spłacisz swojego pierwszego kredytu hipotecznego, pożyczkodawca prawdopodobnie rozpocznie procedurę rezygnacji. Niewielka szansa, że ​​potem znowu spłacisz kolejny kredyt hipoteczny, niezależnie od tego, czy pożyczkodawca zainicjuje wywłaszczenie, będzie zależeć głównie od aktualnej wartości twojego domu.

Domy z kapitałem własnym

W przypadku, gdy posiadasz kapitał w swoim domu (dzieje się tak, gdy wartość Twojego domu jest większa niż kwota, którą jesteś winien za swój pierwszy kredyt hipoteczny), Twój kolejny kredyt hipoteczny jest przynajmniej częściowo zabezpieczony. W momencie, gdy zalegasz ze spłatami kolejnego kredytu hipotecznego, drugi posiadacz kredytu hipotecznego prawdopodobnie zainicjuje wywłaszczenie, ponieważ odzyska część lub całość pieniędzy, które ci pożyczył, gdy nieruchomość zostanie sprzedana podczas sprzedaży porzuconej. Im większy kapitał ma nieruchomość, tym większe jest prawdopodobieństwo, że drugi wierzyciel zrezygnuje.

Domy podwodne

W przypadku, gdy Twój dom znajduje się pod wodą (dzieje się tak, gdy wartość Twojego domu nie jest dokładnie taka sama, jak kwota, jaką jesteś winien za swój pierwszy kredyt hipoteczny), Twój kolejny kredyt hipoteczny jest skutecznie niezabezpieczony. Oznacza to, że gdyby drugi posiadacz kredytu hipotecznego dokonał wywłaszczenia, nie byłoby wystarczających środków ze sprzedaży pożyczkowej, aby zapłacić cokolwiek temu pożyczkodawcy.

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli jesteś pod wodą i zalegasz z płatnościami za kolejny kredyt hipoteczny, posiadacz kolejnego kredytu prawdopodobnie nie rozpocznie porzucenia, ponieważ wszystkie zwroty ze sprzedaży wywłaszczenia trafią do starszego pożyczkodawcy. W każdym razie mniejszy pożyczkodawca mógłby obecnie pozwać cię osobiście o spłatę pożyczki.

Pozwy od pożyczkodawców w sprawie drugich hipotek, HELOCs i innych młodszych zastawnikówNiezależnie od tego, czy drugi posiadacz kredytu hipotecznego zdecyduje się nie porzucić, ten pożyczkodawca może pozwać Cię o odzyskanie pieniędzy, które Ci pożyczył. Zwykle dzieje się to po rezygnacji głównego posiadacza kredytu hipotecznego, jednak może to nastąpić wcześniej. W przypadku zrzeczenia się pierwszego kredytu hipotecznego wszelkie mniejsze zastawy – obejmowałyby między innymi drugie kredyty hipoteczne i HELOC – są również wywłaszczane, a ci mniejsi zastawnicy tracą swoje zabezpieczenie na nieruchomości. Jest to określane jako „wyprzedany młodszy zastawnik.

Wyprzedane młodsze zastawnicy. W momencie, gdy mniejszy posiadacz kredytu hipotecznego został wyprzedany w wyniku zrzeczenia się pierwszego kredytu hipotecznego, ten mniejszy posiadacz kredytu hipotecznego może zazwyczaj, w zależności od prawa stanowego, pozwać cię osobiście z tytułu weksla w celu odzyskania pieniędzy. (Dowiedz się więcej w Co się dzieje z zastawami i drugimi hipotekami przy przejęciu?)

Jak zbierają się od ciebie drugich posiadaczy kredytów hipotecznych. W przypadku braku szansy, że mniejszy pożyczkodawca wygra proces i otrzyma wyrok pieniężny przeciwko tobie, zazwyczaj pożyczkodawca może zebrać tę kwotę, wykonując takie czynności, jak zajęcie twoich zarobków lub zażądanie konta bankowego. (Dowiedz się o technikach, które mogą wykorzystać wierzyciele do zbierania decyzji).

Składanie petycji o ochronę finansową może przynieść pewne ulgi. Upadłość może zmniejszyć lub wyeliminować tego rodzaju dług.