Cloud Mining

Category: Drugiej Strony
17 lutego 2021

Co to jest Cloud Mining?

Wydobywanie w chmurze to mechanizm do wydobywania kryptowaluty, takiej jak bitcoin, przy użyciu wynajętej mocy obliczeniowej w chmurze i bez konieczności instalowania i bezpośredniego uruchamiania sprzętu i powiązanego oprogramowania. Firmy wydobywające w chmurze pozwalają ludziom otworzyć konto i zdalnie uczestniczyć w procesie wydobywania kryptowaluty za podstawową opłatą, dzięki czemu wydobycie jest dostępne dla większej liczby osób na całym świecie. Ponieważ ta forma wydobycia odbywa się za pośrednictwem chmury, zmniejsza to problemy, takie jak konserwacja sprzętu lub bezpośrednie koszty energii.

Górnicy w chmurze stają się uczestnikami puli wydobywczej, w której użytkownicy kupują określoną ilość „mocy obliczeniowej. Każdy uczestnik zarabia proporcjonalny udział w zyskach proporcjonalnie do ilości wynajętej mocy mieszającej.

Kluczowe wnioski
 • Wydobywanie w chmurze polega na wydobywaniu kryptowalut poprzez leasing lub zakup sprzętu do wydobycia od zewnętrznego dostawcy usług w chmurze, który jest odpowiedzialny za utrzymanie sprzętu.
 • Popularne modele eksploracji w chmurze obejmują górnictwo hostowane i dzierżawę mocy mieszania.Zalety kopania w chmurze polegają na tym, że zmniejszają ogólne koszty związane z wydobyciem i pozwalają zwykłym inwestorom, którzy mogą nie mieć wystarczającej wiedzy technicznej, na wydobywanie kryptowalut.Wadą wydobywania w chmurze jest to, że praktyka polega na centralizacji wydobycia dla gospodarstw, a zyski są podatne na popyt.Zrozumieć Cloud Mining

  Eksploracja w chmurze wykorzystuje przetwarzanie w chmurze do produkcji kryptowalut opartych na łańcuchu bloków. Ogólnie mówiąc, przetwarzanie w chmurze jest jednym z najszybciej rozwijających się trendów technologicznych, w którym dostęp do usług obliczeniowych, takich jak przetwarzanie, pojemność serwerów, usługi baz danych, oprogramowanie i przechowywanie plików, odbywa się za pośrednictwem chmury internetowej. Takie firmy pobierają opłaty na podstawie zużycia, tak jak my płacimy za zużycie wody lub energii elektrycznej.

  Z drugiej strony, kopanie jest podstawą modelu kryptowalut, takiego jak bitcoin. Jest to proces, w którym transakcje są weryfikowane i dodawane do księgi publicznej, zwanej blockchain. Jest to również sposób, w jaki wypuszczane są nowe monety. Połączenie tych dwóch rozwiązań otwiera świat górnictwa dla ludzi w odległych lokalizacjach z niewielką lub żadną wiedzą techniczną i infrastrukturą sprzętową.

  Modele wyszukiwania w chmurze

  Hostowane kopanie jest najpopularniejszą formą wydobywania w chmurze. W tym modelu klient kupuje lub dzierżawi sprzęt górniczy znajdujący się w obiekcie górniczym. Górnik jest odpowiedzialny za konserwację sprzętu i zapewnienie jego prawidłowego działania. Dzięki temu modelowi klienci mają bezpośrednią kontrolę nad swoją kryptowalutą. Korzyści skali gospodarstwa górniczego zapewniają, że kosztowne koszty związane z wydobyciem, takie jak energia elektryczna i magazynowanie, stają się możliwe do zarządzania. Ale z tego typu wydobyciem wiążą się znaczne koszty początkowe.

  Dzierżawa mocy mieszania to kolejny model używany w kopaniu w chmurze. W tym modelu moc obliczeniowa, czyli moc obliczeniowa związana z kryptowalutą, jest dzierżawiona od farmy wydobywczej. Klienci otrzymują udział w ogólnych zyskach farmy z wydobywania kryptowalut. Według doniesień dzierżawiona moc hashowania jest popularną formą wydobywania altcoinów, czyli kryptowalut innych niż Bitcoin. Proces ten wymaga od osoby otwarcia konta w firmie wydobywającej chmurę za pośrednictwem jej strony internetowej i wybrania pewnych rzeczy, takich jak okres obowiązywania umowy i moc mieszania.

  Chociaż kopanie w chmurze ma zalety, takie jak mniejsze inwestycje w sprzęt i powtarzające się koszty, proces ten ma również kilka wad. Na przykład oszustwa branżowe szybko się rozprzestrzeniły wraz z popularnością kryptowalut. Następnie pojawia się perspektywa malejących zysków. Szczególnie altcoiny są wrażliwe na popyt, a zmniejszenie ich mocy mieszania może prowadzić do mniejszych zysków dla górników. Modele wyszukiwania w chmurze również promują centralizację kryptowalut, inaczej zdecentralizowany ekosystem.