7 najlepszych funduszy inwestycyjnych dla międzynarodowych inwestycji

Category: Jeśli Chcesz
17 lutego 2021

Te fundusze spoza USA oferują szeroki zakres ryzyka i korzyści

 • Dzielić
 • KołekE-mailMądrzy inwestorzy wiedzą, że inwestowanie w międzynarodowe akcje może być mądrym posunięciem w budowaniu zdywersyfikowanego portfela. Mając to na uwadze, zebraliśmy niektóre z najlepszych międzynarodowych funduszy inwestycyjnych, w tym fundusze indeksowe dla bardziej konserwatywnych inwestorów i fundusze rynków wschodzących dla bardziej agresywnych inwestorów.

  Fundusze inwestycyjne, które inwestują w akcje zagraniczne, są często obciążone większym ryzykiem rynkowym niż fundusze inwestycyjne inwestujące w akcje amerykańskie. Akcje międzynarodowe zapewniają dywersyfikację portfela, ale wielu inwestorów jest sprytnych, aby utrzymać alokację w przedziale od 10 do 20%.

  Oto niektóre z najlepszych międzynarodowych funduszy indeksowych, w których warto inwestować.

  Najlepsze międzynarodowe fundusze indeksowe

  Fundusze indeksowe mogą być dobrym sposobem uzyskania szerokiej i zdywersyfikowanej ekspozycji na duży segment rynków zagranicznych po niskich kosztach.

  Całkowity międzynarodowy indeks giełdowy Vanguard (VGTSX)W przypadku szerokiej ekspozycji na zagraniczne akcje zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i wschodzących, trudno jest pokonać VGTSX. Fundusz śledzi indeks FTSE Global All Cap ex US, który obejmuje 7455 akcji spoza USA. Wskaźnik wydatków dla VGTSX jest niski 0,17%. Od lipca 2020 roku VGTSX jest zamknięty dla nowych inwestorów, ale miej go na oku na wypadek ponownego otwarcia. Wcześniejsze 

  Fidelity International Index Fund (FSPSX)Jest to kolejny najwyższej klasy międzynarodowy fundusz indeksowy, który może zapewnić szeroką i tanią ekspozycję na zagraniczne akcje. FSPSX śledzi indeks MSCI EAFE, który obejmuje ponad 930 spółek spoza USA z 21 rynków rozwiniętych. Wskaźnik kosztów dla FSPSX jest niski 0,035% i nie ma minimum inwestycyjnego. Wcześniejsze 

  Vanguard European Stock Index (VEUSX)To może być najlepszy fundusz indeksowy do kupowania akcji europejskich. Inwestując w fundusze indeksowe, starasz się trzymać blisko indeksu, co ten fundusz robił w przeszłości. VEUSX śledzi indeks FTSE Developed Europe All Cap, który obejmuje 1318 europejskich spółek. Współczynnik kosztów wynosi 0,10%, a minimalna początkowa inwestycja to 3000 USD. Wcześniejsze 

  Najlepsze fundusze dla rynków wschodzących

  Inwestorzy, którzy chcą podjąć wyższe ryzyko związane z możliwością wyższych zwrotów, mają do wyboru agresywne fundusze akcyjne, takie jak inwestowanie na rynkach wschodzących i / lub w akcje spółek spoza USA o małej i średniej kapitalizacji.

  Fidelity Total Emerging Markets Fund (FTEMX)Fundusz inwestuje głównie w akcje rynków wschodzących, ale inwestuje również w obligacje rynków wschodzących. W związku z tym inwestorzy uzyskują bilans akcji i obligacji funduszu, który w przeszłości osiągał ponadprzeciętne wyniki. Wskaźnik wydatków na poziomie 1,14% jest dość przeciętny dla funduszy inwestycyjnych rynków wschodzących i nie ma minimalnej inwestycji początkowej. Wcześniejsze 

  Matthews Emerging Asia Fund (MEASX)Jeśli szukasz najlepiej ocenianego funduszu, który koncentruje swoje udziały w Azji, MEASX jest jednym z najlepszych funduszy do tego zadania. Matthews Asia to fundusz inwestycyjny specjalizujący się w akcjach azjatyckich, co oznacza, że ​​ma doświadczenie i wiedzę na temat inwestowania w krajach takich jak Chiny, Indie i Filipiny. Wskaźnik kosztów na poziomie 1,42% jest powyżej średniej dla funduszy inwestycyjnych rynków wschodzących, ale doświadczony zespół zarządzający może być wart swojej ceny. Minimalna początkowa inwestycja to 2500 USD. Wcześniejsze 

  Wasatch International Opportunities (WAIOX)Jeśli chcesz podjąć jeszcze większe ryzyko, możesz rozważyć zainwestowanie w fundusz taki jak WAIOX, który inwestuje w mniejsze międzynarodowe firmy. Inwestowanie w mniejsze firmy może przynieść wysokie długoterminowe zyski, ale jak zwykle nie ma na to gwarancji. Ale opierając się na historii, WAIOX zapewnia wydajność pod względem wydajności. Wskaźnik kosztów wynoszący 2,09% jest wysoki w tej kategorii, ale zwroty mogą być warte kosztów. Minimalna początkowa inwestycja to 2500 USD. Wcześniejsze 

  Fidelity International Small-Cap Fund (FISMX)Inwestorzy, którzy chcą skoncentrować się przede wszystkim na akcjach rynków wschodzących o małej kapitalizacji, powinni uważnie przyjrzeć się FISMX. Podobnie jak fundusz Wasatch, Fidelity International Small-Cap Fund w przeszłości osiągał wysokie stopy zwrotu w porównaniu z innymi funduszami rynków wschodzących. Jednak FISMX ma niższy wskaźnik kosztów na poziomie 1,19% i nie ma minimalnej inwestycji początkowej. Wcześniejsze 

  Zastrzeżenie: The Balance nie zapewnia usług i porad podatkowych, inwestycyjnych ani finansowych. Informacje są przedstawiane bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, tolerancji na ryzyko lub sytuacji finansowej konkretnego inwestora i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wyniki historyczne nie wskazują na przyszłe wyniki. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem obejmującym możliwą utratę kapitału.